NRK Meny
Normal

– Svenske stat har åpnet for Klondyke i Sápmi

–Den svenske politiets behandling av demonstrantene mot mineralvirksomheten i Kallak er et usminket bilde av Sveriges råe behandling av samene, mener Sametingspresidentkandidat Vibeke Larsen (Ap).

Vibeke Larsen

Sametingspresidentkandidat Vibeke Larsen (Ap) mener Sverige må endre loven for å gi bedre vern til sitt urfolk.

Foto: Arbeiderpartiet

Hun sier at dette vekker assosiasjoner til tidligere norsk behandling av samer og naturvernere under Alta-kampen.

– Nærmere ett kvart hundre år etter Alta-kampen har ennå ikke svenske samer fått tilkjennegitt sin status som urfolk av den svenske stat, fortsetter Larsen.

«Lovverket gir ikke det rette vernet»

Sverige må ta demonstrasjonen som et signal på at deres lovverk ikke gir det vernet som samene som urfolk har krav på etter internasjonale konvensjoner og rettsoppfatning, fortsetter hun. Og bør vurdere ulike nasjonale lovendringer for og i møtekomme internasjonale forventninger.

Larsen legger vekt på at i Sápmi er ingen arealer ubrukte, så gjelder også på svensk side. Reindriftsnæringen og andre utmarksbrukere og høstere er brukere og avhengig av arealer som i manges øyne defineres som ubrukte og disponible.

Oppfordrer Utenriksdepartementet

Derfor er det viktig at man også på svensk side viser vilje til å justere kursen slik at endret bruk av arealer i Sápmi ivaretar samiske hensyn og rettighetshavere. Det vil i praksis kunne si at samisk kultur, næring og samfunnsliv vektes i all arealplanlegging og at man innhenter forhåndsinformert samtykke før arealinngrep iverksettes.

– Jeg oppfordrer Utenriksdepartementet å samtale med svensk stat om nødvendigheten av å tilkjennegi samene det urfolksvernet de har krav på, sier Arbeiderpartiets presidentkandidat avslutningsvis.