– NSR og Arbeiderpartiet er for like

NSR og Ann-Mari Thomassen ble størst i Vesthavet valgkrets med tre mandater, men på landsbasis stiller NSR likt med Arbeiderpartiet. Jeg tror velgerne ikke har klart å skille mellom Arbeiderpartiet og NSR, sier Arbeiderpartiets Vibeke Larsen.

Ann-Mari Thomassen
Foto: Mathis Eira / NRK

Vibeke Larsen

Vibeke Larsen

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

De siste tallene viser at begge partiene har 14 mandater hver.

Larsen, som sitter i Sametingsrådet, mener at meningsmålingene har forberedt dem på dette resultatet.

– Alle gallupene har fortalt oss at vi og NSR ligger rimelig likt. Vi kives om de samme mandatene, sier Larsen.

– Hva betyr det at det er så likt mellom dere?

– Det betyr kanskje at velgerne ikke klarer å skille mellom oss, at vi er ganske like.

– Vi er like store

Larsen hører til Vesthavet valgkrets, som har fem representanter på Sametinget. Nå er disse fordelt med tre til NSR og to til Arbeiderpartiet.

I tillegg til Larsen, skal Geir Johnsen representere Arbeiderpartiet på Sametinget.

Larsen håper selvfølgelig at de skal få inn flere mandater enn NSR, men sier samtidig at de kanskje må slå seg til ro med at Arbeiderpartiet og NSR kommer til å være jevnstore.

Derfor har Larsen begynt å forberede seg til forhandlinger.

– For oss er alle partiene mulige samarbeidspartnere, unntatt NSR og Fremskrittspartiet. Det er politikken som bestemmer samarbeidet, sier Larsen.

– Naturlig tilbakegang for NSR

Ann-Mari Thomassen er NSRs listetopp i Vesthavet valgkrets. Hun er fornøyd med å få med partifellene Miriam Paulsen og Åge Nordkild inn på Sametinget.

– Jeg er veldig glad for at vi får inn tre representanter fra NSR, sier Thomassen.

Men hun skulle ønske at NSR hadde gjort det bedre i de andre valgkretsene.

– Jeg registrerer en tilbakegang for NSR, men det kan også ha en naturlig forklaring i at antall representanter har blitt forandret fra 43 til 39, sier Thomassen.

Hun tror likevel at NSR skal klare å danne et flertall på Sametinget.