NRK Meny
Normal

120 år siden Bibelen ble utgitt på nordsamisk

For nøyaktig 120 år siden, den 27. januar 1895, ble hele Bibelen for første gang utgitt på nordsamisk. Dette feirer Samemisjonen i dag.

Den samiske bibelen
Foto: Norges Samemisjon

Det var Norsk Finnemisjon, nå Norges Samemisjon, som utga den, og opplaget var på 1150 eksemplarer. Denne utgaven er fremdeles den eneste samiske oversettelsen som omfatter hele Bibelen.

Bibelen på samisk år 1895

Bibelen på samisk år 1895

Foto: Nasjonalbiblioteket

Samemisjonen feirer i dag

Til Det gamle testamente benyttet man oversettelsen av Lars Hætta. Det nye testamente i den da nye samiske Bibelen bygget på en revidert oversettelse utgitt allerede i 1840. For å få hele Bibelen utgitt på samisk sendte daværende biskop J. N. Skaar i Tromsø i 1888 ut et landsomfattende opprop om støtte til stiftelsen av Norges Samemisjons forløper, Norsk Finnemisjon.

Responsen på oppropet var god fra alle kanter av landet, og satte det lille, nystiftede selskapet i stand til kjempeløftet med Bibel-utgivelsen.

Thor Henrik With

Assisterende generalsekretær i Samemisjonen Thor Henrik With

Foto: Norges Samemisjon

– Norges Finnemisjon ble stiftet i 1888, og dette var det første og store prosjektet. Man kan si at Finnemisjonen, eller Samemisjonen, ble i utgangspunktet laget for denne utgivelsen, og så tok den også andre oppgaver og forkynnervirksomhet, forteller assisterende generalsekretær i Samemisjonen Thor Henrik With.

Samemisjonen vil i dag feire at den nordsamiske Bibelen er 120 år.

– Vi kommer til å ha en spesiell markering i dag hvor vi skal feire utgivelsen og hvor vi skal lese fra den samiske bibelen.

– Hatt stor betydning for samisk språk

Den nordsamiske oversettelsen av Bibelen for 120 år siden har hatt stor betydning for bruken av samisk språk helt til i dag, mener With.

– Bibeltekster har stått sentralt i samisk kultur de siste 120 årene. Dette er ord og tekster som har vært flittig brukt og dermed så har det satt spor og holdt samisk språk i hevd også som et lesespråk, og ikke bare som et talespråk.

Ny oversettelse på gang

I 1998 kom det en ny oversettelse av Det nye testamentet til nordsamisk. En oversettelse av Det gamle testamentet til nordsamisk er under arbeid av Det Norske Bibelselskapet sammen med Det Finske og Det Svenske Bibelselskapet, og det er utkommet noen prøvetekster av denne. Denne er forventet å komme ut i 2019.

– Det er naturlig at man gjør nye oversettelser, både fordi språket man oversetter til blir forandret etter som tiden går, men også fordi bibelforskningen kommer et stykke lenger når det gjelder å finne de beste tekstene som grunnlag for oversettelser, sier With.