Både AP og Høyre vil bruke milliarder på å etterutdanne sykepleiere

Høyre og Arbeiderpartiet er uenige om hvordan sykehusene skal drives, men de er enige om at vilkårene for etterutdanning av sykepleiere må bli bedre.

AP og H vil betale sykepleierutdanning

Bent Høie (H), Eirin Sund (AP), vil begge bruke store penger på etterutdanning for sykepleiere.

– I dag er det slik at det er de offentlige sykehusene, som jo Arbederpartiet er veldig glad i, som tar dette utdanningsløpet, og de private sykehusene gjør det ikke.

Det sier Eirin Sund (AP) til NRK.

Bent Høie forsikrer om at AP-politikeren ikke behøver å bekymre seg.

– Hvis det er noe de private ønsker, så det å være med og delta i utdanningsdugnaden, mener han.

Les også: Sykehuset vil lære opp intensivsykepleierne selv

Les også: – Stipendet er en hån mot sykepleiere

Høyre og AP er altså både enige og uenige om etterutdanning for spesialistsykepleiere. I dag får sykepleiere i Tromsø full lønn og stipendordninger. Sykepleiere i Oslo får tilsvarende ordninger neste år. Ved Stavanger Universitetssykehus får sykepleierne ikke full lønn ved etterutdanning.

Sykepleier

I dag får sykepleiere i Tromsø full lønn og stipendordninger. Sykepleiere i Oslo får tilsvarende ordninger neste år. Ved Stavanger Universitetssykehus får sykepleierne ikke full lønn ved etterutdanning.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Vi må tenke helheten

– Jeg mener at Arbeiderpartiet de neste fire årene vil ha mye mer penger enn Høyre vil ha. Vi sier at vi skal bruke 12 milliarder de neste fire årene på helse. Da vil blant annet videreutdanning av sykepleiere være noe av det vi skal rette innsatsen mot, sier Sund.

– Vi er nødt til å løse det problemet at vi mangler intensivsykepleiere. Nå har alle partiene sagt at vi ønsker at sykehusene skal være åpne lenger, men det er ingen leger som operer alene. Det er et team, og i det teamet inngår spesialistsykepleiere. Derfor kan vi ikke bare tenke en gruppe. Vi må tenke helheten, sier Høie.

Les også: – SUS henger etter

Les også: – Vi klarer ikke dekke opp de ledige stillingene

Høyre vil også pøse milliarder inn i sykehusene for å betale for blant annet etterutdanningen for sykepleierne.

Stavanger Universitetssykehus

Eirin Sund anbefaler at Stavanger Universitetssykehus prioriterer videreutdanning av sykepleiere.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Vi forventer det skal komme en vekst på tolv milliarder om vi viderefører den veksten vi har nå. Det er det ikke noen politisk diskusjon om, mener Høie.

– En god investering

– Med de pengene de allerede har fått, så har de prioritert og utdannet intensivsykepleiere og operasjonssykepleiere, sier Sund.

I dag er det forskjellig praksis fra sykehus til sykehus.

– Jeg synes det er rart at Ahus har klart å prioritere dette innenfor de pengene de har fått fram til nå, og så har Stavanger Universitetssykehus valgt å ikke gjøre det. Her går det på hva en nå prioriterer på sykehusene. Derfor anbefaler jeg veldig sterkt at SUS prioriterer dette. Det er en god investering, sier Eirin Sund.