Hopp til innhold

– Stipendet er en hån mot sykepleiere

Stavanger Universitetssjukehus (SUS) mangler intensivsykepleiere og tilbyr 200.000 i stipend under utdanning. – Kun for barnløse eller gjeldfrie, mener sykepleier Glenn Frode Vanglo, som har takket nei til studieplassen.

Sykepleierforbundet vil ha lønn under videreutdanning

Glenn Frode Vanglo beskriver stipendet på 200.000 under videreutdanning som en hån mot sykepleiere.

– Jeg sendte et krav til sykehuset både da jeg takket nei til studieplassen i juli og nå sist uke. Jeg ba om tarifflønn, feriepenger og pensjonspoeng, sier Glenn Frode Vanglo.

Han jobber i dag som sykepleier ved Stavanger Universitetssjukehus, og har lyst til å videreutdanne seg som intensivsykepleier, men med dagens ordning har han ikke råd.

Har økt utdanningsstipendet

På mandag fortalte NRK at bare sju personer hadde takket ja til stipendordningen som skulle skaffe sykehuset 20 sårt tiltrengte spesialsykepleiere.

Fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund i Rogaland, Nina Horpestad, mener stipendet sykehuset tilbød, var for lavt.

Tirsdag snudde SUS og økte utdanningsstipendet for intensivsykepleiere fra 130.000 til 200.000.

Men tilbudet er likevel lavere enn i både Oslo og Tromsø og ikke nok til å leve av under utdanninga, mener Vanglo.

– Ikke nok i kassen

– Den ordningen som ligger på bordet er første og fremst brutto. I tillegg tror jeg ikke den inkluderer hverken feriepenger eller pensjonspoeng. På toppen av det er det et fulltidsstudie. Jeg har to barn, hus og frue. Det blir ikke nok i kassen til å komme gjennom det halvannet året, sier han.

Vanglo har sendt brev til sykehusledelsen, bedt om et større stipend og de andre fordelene han mener hører til.

– Jeg har også sagt at jeg er villig til å forlenge bindingstiden dersom de kan tilby en mer gunstig økonomisk ordning, men jeg har ikke blitt møtt på det, enda, sier sykepleieren.

Fra neste år tilbyr Oslo universitetssjukehus full lønn for det samme utdanningsløpet som sjukepleierne i Stavanger får 200.000 for. I Stavanger må de også ta opp studielån for å nærme seg inntekten de vanligvis har.

– Håper på flere søkere

Sverre Uhlving

Sverre Uhlving, fagdirektør ved Stavanger Universitetssjukehus.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Fagdirektør ved Stavanger Universitetssjukehus, Sverre Uhlving, har fått flere gode tilbakemeldinger på stipendøkningen, og håper den vil få flere til videreutdanningen.

– Vi har snakket med mange som synes det er positivt at vi gjør dette, og vi har tatt kontakt med noen som vi vet har vært interesserte, uten å få noen bindende påmeldinger. Vi lyser ut på ny, og håper noen tar kontakt, og at det kommer flere, sier Uhlving.

Direktøren understreker at han forstår at det er økonomisk krevende å ta videreutdanning. Likevel mener han at det også er andre grunner til at søkerne uteblir når det gjelder intensivsykepleie.

– Vi fylte opp plassene og ventelistene på videreutdanning innen operasjon og anestesi med det stipendet vi hadde (130.000 kroner, journ.anm.), så dette handler om mer enn stipendet, sier han.

Glenn Frode Vanglo

Glenn Frode Vanglo vurderte å videreutdanne seg til intensivsykepleier, men med hus, kone og to barn er ikke stipendet til å leve av, mener han.

Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

– Mulig å jobbe ved siden av

– Det er uvanlig at utdanninger finansieres med full lønn. De fleste andre sykehusene i Norge gjør som oss. Nå legger vi oss på samme praksis som i Bergen. Det er mulig å jobbe ved siden av når man er student og vi har bonusordninger dersom de er villige til å jobbe hver tredje helg og fire uker om sommeren. Da får de, sammen med stipendet, 350.000, som begynner å ligne på en årslønn, sier Uhlving.

Sykepleier Glenn Frode Vanglo mener argumentet ikke holder mål.

– Jeg tenker at det viser en holdning til sykepleierstanden. Lønn har vært nedprioritert i mange år, og når helseforetaket i Stavanger møter oss med den type løsning som nå, kan vi kalle det en hån mot oss som vil opp og fram.

– Det er ingen lukrativ lønn når man er ferdig utdannet. Det er snakk om 30.000 kroner mer enn det som er grunnlønnen i dag, så det er ikke det vi trakter etter. Det er faglig utvikling, og å dekke et behov som sykehuset og regionen skriker etter, sier Vanglo.

– Kun for barnløse og gjeldfrie

Han har snakket med flere kolleger som har vurdert videreutdanningen, og mener stipendordningen er kjent for å være dårlig.

– De ser på økonomien i det. For å få ting til å gå rundt og komme seg gjennom det, slik ordningene er i dag, må du enten være barnløs eller godt etablert med nedbetalt hus og gjeld slik jeg ser det.

– Vi gjør sykehuset en tjeneste når vi tar en videreutdanning som det er behov for her. Sykehuset kunne jo gitt tilsvarende tjeneste tilbake som gjorde at det var spiselig økonomisk, sier han.

Fem ledige plasser

Videreutdanningen hadde opprinnelig 20 plasser, men da stipendet ble økt, ble antallet plasser redusert til tolv studieplasser. Syv personer hadde allerede takket ja før stipendet ble økt, og nå håper Uhlving på å få fylt de fem siste plassene også.

– Målsettingen vår er å rekruttere det antallet spesialsykepleiere vi trenger. Vi må diskutere hvordan ordningene skal være for å få det til. Det ser ut som om vi må differensiere i forhold til hvor attraktive utdanningene er, sier Sverre Uhlving.

– Tror du at SUS kommer til å få fylt opp fem siste plassene?

– Jeg tror kanskje de kan få noen, og håper for sykehusets del at de får alle de trenger. Men jeg håper også for sykepleiernes og lønnsutviklingen sin del at ingen takker ja. Da gir vi et signal om at de må heve lista enda mer, sier Vanglo.