Vil bli best i verden på tunnelsikkerhet

Norge er blant verdens beste på å bygge tunneler. Nå kan Rogaland få et globalt senter for tunnelsikkerhet.

Bergelandstunnelen i Stavanger.

Norge er verdensledende når det gjelder bygging av tunneler. Nå vil staten og Rogaland fylkeskommune bli best på sikkerhet i tunneler. Bildet viser Bergelandstunnelen i Stavanger.

Foto: NRK

– Vi trenger en øvingstunnel som er tilpasset bratte tunneler, slår Helen Roth, prosjektleder i Norwegian Tunnell Safety Cluster (NTSC) fast.

For Rogfast, som blir verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel, blir også bratt: Deler av tunnelen skal bygges med sju prosent stigning. Det er unikt både i Norge og internasjonalt. Da må også sikkerheten settes i høysetet, og brann- og redningstjeneste har behov for en øvingstunnel.

Norge er verdensledende når det kommer til bygging av tunneler. Nå ønsker staten og Rogaland fylkeskommune å bli like suverene på sikkerhet i tunnel.

Planene ble lagt fram på den norske tunnelsikkerhetskonferansen på Sola denne uka.

Nye arbeidsplasser

Målet er klart: Når Rogfast åpner, skal den tunnelen som har blitt brukt til transport av materialer og lignende under byggingen, bli til et øvings- og treningssenter for tunnelsikkerhet i verdensklasse. Transporttunnelen må uansett bygges, og når selve Rogfast åpner, er det perfekt å bruke den til å øve i, mener Roth.

– Vi får antakeligvis det eneste senteret i verden der vi vil kunne øve på å slukke branner og drive forskning på bratte undersjøiske tunneler, sier hun.

– Dette trenger verden?

– Det finnes 1800 tunneler i Norge. Kompetansen og teknologien vi sitter på her i regionen vil være en stor eksportvare. Det vil også skape nye arbeidsplasser.

– Bransjen må avgjøre

Statssekretær Tom Cato Karlsen (Frp) i samferdselsdepartementet mener fylkeskommunens ambisjon om å bli et globalt senter for redning i tunneler er interessant. Men han vil ikke legge føringer for hvor et slikt senter skal ligge.

– Det viktige er å få samlet hele miljøet i landet bak et nasjonalt senter. Om det er Rogaland som er det riktige stedet, må bransjen forsøke å bli enige om.

– Med Rogfast vil det jo bygges en fullskala tunnel som vil stå ubrukt?

– Jeg skjønner argumentasjonen for hvorfor det er lurt å legge et senter for tunnelsikkerhet hit. Men bransjen må bli enige.

– Kan det også bli et globalt senter?

– The sky is the limit. Norge er en supermakt når det kommer til tunnelbygging. Land nummer to på listen når oss neppe til knærne, så vi er nok best egnet til et slikt globalt senter, sier Karlsen.

Unikt miljø

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal mener det er helt riktig å tenke stort.

– Det er et unikt miljø vi er i ferd med å bygge opp, sier hun.

– Det er ikke for ambisiøst å forsøke å bli et globalt senter for tunnelsikkerhet?

– Nei, det er akkurat der ambisjonen bør være, sier Tengesdal.