Hopp til innhold

Avskjeden skapte rabalder: Nå er Viking-straffen klar

Aldri før har en treneravskjed havnet i fotballens «domstol» i Norge. Nå har Viking fått straff etter Bjarne Berntsen-bråket i fjor.

YDqYc4inIFY

OPPSTYR: Det var mye bråk og følelser knyttet til Bjarne Berntsen overraskende avskjed som Viking-trener i fjor.

Foto: Carina Johansen / NTB

Fredag falt dommen i den mye omtalte saken, hvor Viking ble anmeldt av Norges Fotballforbund (NFF) etter Bjarne Berntsens overraskende avskjed som hovedtrener i fjor.

Saken har vært til behandling i doms- og sanksjonsutvalget hos NFF i drøye to måneder, og nå er straffen klar.

Viking har fått en bot på 20.000 kroner for «uaktsomt brudd på idrettens regelverk».

– Jeg synes det er en oppsiktsvekkende svak reaksjon. 20.000 kroner er ikke penger i det hele tatt, sier idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner til NRK.

Kjenner

Idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Viking: – Feil dom

Stridens kjerne i saken er denne: Viking FK, hvor Berntsen var ansatt, lot AS-styret ta seg av forhandlingene som endte med exit. Dette var ikke i tråd med NFFs regelverk.

Saken er også historisk, en lignende har aldri før blitt behandlet hos NFF. Det fantes altså ikke presedens.

Styret i Viking FK vil vurdere en anke i løpet av de kommende 14 dager.

Rune Bertelsen

Rune Bertelsen er styreleder i Viking FK.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Dommen inneholder etter klubbens oppfatning faktafeil og feilslutninger som medfører at de juridiske slutninger blir feil. Saken har imidlertid vært en belastning for alle involverte i klubben og ønsket om å få en avslutning kan derfor få betydning for styrets beslutning, skriver Viking i en pressemelding.

– Det er dumt. Vi har hele tiden erkjent at det som skjedde i desember var uheldig for både Viking og alle involverte. Etter hvert som tiden har gått, har vi derimot vært usikre på hvorvidt vi har gjort noe som er ulovlig, utdyper Rune Bertelsen, styreleder i Viking FK, overfor NRK.

– Svekker tilliten til regelverket

NFF forklarer at avgjørelsen om å ilegge Viking en bot er basert på en helhetlig vurdering av dokumentasjon og forklaringer.

– Det har i denne saken vært overtredelse av et regelsett som er etablert for å gi klubben en mulighet til å inngå samarbeid med kommersielle aktører på visse angitte vilkår (...) Klubbens håndtering av personalsaken er egnet til å svekke tilliten til NIFs og NFFs regelverk, står det i dommen fra NFF.

– Ved straffutmålingen er det i skjerpende retning lagt vekt på at det her er et helt sentralt prinsipp i reglene for samarbeide mellom en klubb og AS (dualmodellen) som er satt til side, det vil si klubbens kontroll over den sportslige virksomheten, heter det videre.

Les hele dommen fra NFF her.

Idrettsjurist: – Burde rykket ned

Idrettsjurist Kjenner mener saken er prinsipielt viktig fordi forholdet mellom en klubb og et samarbeidende selskap rører ved selve grunnverdiene i idretten.

– Å tråkke på og krenke disse, er etter mitt syn en svært alvorlig forgåelse, sier han.

Kjenner mener Viking burde rykket ned en divisjon.

– Det ville sendt et helt annet signal. De allmennpreventive hensyn er viktig. Nå kan andre klubber bare gjøre det samme, det koster dem bare 20.000 kroner. Dette er ikke en avskrekkende dom.

Ønsker klargjøring

Ronny-V. van der Meij, Advokat med idrettsjus som arbeidsfelt hos Stray Vyrje & Co.

Advokat Ronny van der Meij.

Foto: Stray Vyrje & Co.

NRK var i kontakt med flere idrettsjurister før avgjørelsen falt. Advokat Ronny van der Meij mente at en klargjøring av regelverket ville være mer nyttig enn en streng Viking-straff.

– Næringslivet er en viktig del av norsk idrett og jeg tenker derfor at det ville være mer fruktbart med en kritisk gjennomgang av hvordan dette forholdet bør reguleres på en hensiktsmessig måte fremfor en streng sanksjon i et enkelttilfelle, sa van der Meij.

Viking ønsker også at en klargjøring av regelverket havner på agendaen. Derfor kommer de også til å følge opp saken via Norsk Toppfotball.

– Det er ikke alltid like å lett å trekke grenselinjene når AS og FK jobber tett på hverandre. Det hadde vært nyttig for både Viking og andre norske klubber som jobber med dualmodellen å få tydelige svar, sier Bertelsen.

– Vår argumentasjon har ikke blitt drøftet såpass grundig som vi kunne tenkt oss. Vi hadde håpet på klare svar på hva som er rett og galt, utdyper han – og sier at klubben nå vil evaluere sine rutiner.

Flere nyheter fra Rogaland