Hopp til innhold

Elsäkerhetsverket om Easee-permitteringene: – Tragisk

0,7 millimeter har bidratt til krise hos Easee. De svenske tilsynsmyndighetene avviser at det har gått prestisje i saken.

Elsäkerhetsverket og Per Samuelsson testet seks ladebokser. Kun ladeboksen til Easee fikk salgsforbud.

Elsäkerhetsverket og Per Samuelsson testet seks ladebokser. Kun ladeboksen til Easee fikk salgsforbud.

Foto: Tom Edvindsen/Elsäkerhetsverket

Fredag kom beskjeden som for Easee-ansatte virket utenkelig for bare noen få måneder siden:

Mer enn én av tre ansatte permitteres fra ladeboks-kometen Easees kontorer i Sandnes, Oslo og Tønsberg. Totalt 138 ansatte har fått permitteringsvarsel.

Svenske myndigheters salgsstopp har ført til at over 200 ansatte enten har mistet jobben eller blitt permittert. Per Samuelsson, avdelingssjef i Elsäkerhetsverket, tar ikke lett på følgene av etatens beslutning.

– Det er naturligvis tragisk at dette får så store konsekvenser for enkelte individer, sier Samuelsson til NRK.

Det var en dyster dag i lokalene til Easee da 138 ansatte fikk permitteringsvarsel.

Det var en dyster dag i lokalene til Easee fredag, da 138 ansatte fikk permitteringsvarsel.

Foto: Tom Edvindsen

Frykter strømsjokk og brann

Etter at Elsäkerhetsverket innførte salgsforbud mot ladeboksene Easee Home og Easee Charge, har Easee verbalt hamret løs mot vedtaket.

Her er et av sitatene som administrerende direktør Jonas Helmikstøl ga til Dagens Næringsliv i forrige uke:

Det er definisjonen på urettferdighet. Det er uprofesjonelt. Det er ikke det som er jobben til Elsäkerhetsverket å drive på slik. Nå har de sin egen agenda, ser det ut som. Det går ut over mange kunder. Det går ut over mange liv. Det er ganske sprøtt at et offentlig organ kan operere på et slik vis for å være ærlig.

Jonas Helmikstøl, gründer og administrerende direktør i Easee.

Jonas Helmikstøl, gründer og administrerende direktør i Easee.

Foto: Tom Edvindsen

Avdelingssjef Samuelsson sier at Elsäkerhetsverket først og fremst er opptatt av sikkerheten.

– Det finnes ingen prestisje i saken fra vår side. Vi styres av EU-lovgivningen, og vi kan ikke omgå den, sier Samuelsson.

Easee mener at ladeboksene er trygge å bruke, og kan vise til over 600.000 monterte ladere i Norge og Europa. Likevel går svenske myndigheter inn for salgsstopp.

– Vi kan ikke vente med å fatte en beslutning til det begynner å inntreffe ulykker. Vi må se på risikoen for ulykker, og her har vi sett at det finnes en risiko fordi ladeboksene ikke oppfyller sikkerhetskravene, sier Samuelsson og fortsetter:

– Dersom det skjer en feil med bilen, kan det spre seg dersom jordfeilbryteren i ladeboksen ikke fungerer som den skal. Og det kan i forlengningen føre til risiko for brann og strømgjennomgang.

0,7 millimeter

Jordfeilvern er stridens kjerne.

Easee oppga at deres ladeboks var i tråd med EU-standarden som Elsäkerhetsverket forholder seg til. Elsäkerhetsverket konkluderte med det motsatte etter å ha gjennomført egne tester.

– Vi har ikke fått all dokumentasjon som viser hvordan ladeboksene oppfyller sikkerhetskravet. Dette er altså noe som skal gjøres før produktet slippes ut på markedet. Man kan ikke selge et produkt om dette ikke er i orden, og dette er en løsning som har vært på markedet i flere år, sier avdelingsleder Samuelsson.

Easee ble etablert av tre norske grundere i 2018, og har vokst i rekordfart. Per 2023 teller selskapet 500 ansatte i åtte land.

Easee ble etablert av tre norske gründere i 2018, og har vokst i rekordfart. Per 2023 teller selskapet 500 ansatte i åtte land.

Foto: Tom Edvindsen

Elsäkerhetsverket reagerer på at komponentene som skal fungere strømbrytende ved jordfeil er elektrisk tilkoblet. Ifølge EU-standarden skal de være mekanisk tilkoblet.

I tillegg er det altfor kort avstand mellom disse komponentene, ifølge Elsäkerhetsverket.

EU-standarden sier at det skal være tre eller fire millimeter mellom dem, i Easees ladebokser er avstanden 2,3 millimeter. De såkalte reléene står med andre ord 0,7 millimeter for tett.

Elsäkerhetsverket har kun bedt om et salgsforbud, og har ikke krevd at selskapet skal trekke tilbake produkter fra forhandlere eller brukere.

– I dette tilfellet ser vi ikke noen akutt fare for liv og eiendom, og nøyer oss med å kreve at selskapet kommer med en løsning som sikrer at utstyret er innenfor kravene, sier Samuelsson.

Ikke nok med testknapp via appen

Easee mener svenskene tar feil, og at Elsäkerhetsverket bidrar til å bremse innovasjon ved å forholde seg oppskriftsmessig til EUs reglement.

Blant Elsäkerhetsverkets påpekninger som Easee reagerer på, er at ladeboksene mangler en testknapp. I stedet for en fysisk testknapp, har Easee valgt en automatisert løsning for å teste jordfeilvernet minst hver 24. time.

I tillegg har Easee utviklet en mulighet til å starte testen manuelt via mobilapp. Men Elsäkerhetsverket krever en fysisk knapp.

Easee-lader

Easee har automatisert testing av jordvernfeil, og har unnlatt å montere en fysisk knapp på ladeboksens sine.

Foto: Tom Edvindsen

– Hvorfor må det være en fysisk knapp, og ikke en knapp via mobilapp?

–Det handler naturligvis ikke bare om knappen. Vi har funnet andre brister også. Hvis man velger å fravike en standard, må man gjøre en egen risikoanalyse og man må bevise at løsningen oppfyller tilsvarende eller høyere sikkerhetskrav, sier Samuelsson og svarer på Easees stikk om innovasjonsbrems:

– Jobber man med ny teknologi, er det viktig å ta del i standardiseringsarbeidet.

Easee: – Ikke noe med produktsikkerheten å gjøre

Torsdag kveld ble Easees forsøk på å stoppe salgsforbudet med en såkalt midlertidig forføyning avvist av retten. Nå forbereder Easee en ankesak.

Samuelsson i Elsäkerhetsverket forteller at de vil bruke den kommende tiden på å vurdere den nye dokumentasjonen som Easee har sendt inn i forbindelse med rettsprosessen.

Easee håper sin side at den nye dokumentasjonen som selskapet har sendt vil gjøre at selskapet ikke trenger å fysisk endre de over 600.000 ladeboksene som kundene har tatt i bruk.

Gründer Jonas Helmikstøl sier at det har blitt tydelig for dem gjennom de siste ukene at saken handler om dokumentasjon, og ikke produktsikkerhet.

– Vi kunne ha hatt ting enda mer på stell. Vi har vokst ekstremt fort, og har tatt tak i tingene som har dukket opp. Det har ikke noe med produktsikkerheten å gjøre, sier Helmikstøl og fortsetter:

– Produktet er et av de beste på markedet. Men hvis ikke dokumentasjonen beviser det, har det nå blitt veldig synlig for oss at det kan få ganske katastrofale følger.

Jonas Helmikstøl er klar på at Easee vil kjempe videre og at de ansatte skal tilbake på jobb så snart som mulig.

Jonas Helmikstøl er klar på at Easee vil kjempe videre og at de ansatte skal tilbake på jobb så snart som mulig.

Foto: Tom Edvindsen

Easee trenger penger for å overleve. Opp mot én milliard kroner, ifølge DN. Til NRK forteller Helmikstøl at de vil bruke tid.

– Vi skal ta oss tid til å gjøre det skikkelig. Så kan det endre seg i dag, neste uke eller uken etter. Det vet vi ikke. Men per i dag skal vi ta oss tid til å få inn de rette type investorene med en langsiktig tankegang, sier Helmikstøl.

– Hva betyr det å bruke tid?

– Det kan være fra tre til seks måneder frem i tid.