Varhaug-drapsmannen (19) fastholder historier tingretten mente var løgn

GULATING LAGMANNSRETT (NRK): Tingretten trakk manglende skyldfølelse fram som en viktig grunn til at drapsmannen ble dømt til forvaring. I lagmannsretten står 19-åringen fast på at en annen tente på liket, og at han ikke utførte seksuelle handlinger.

Sunniva Ødegård

Det siste bildet av Sunniva Ødegård, tatt samme kveld som hun ble drept.

Foto: Privat

I lagmannsretten i Stavanger tinghus forklarte den 19 år gamle mannen i flere timer i dag om hvordan dårlige forhold hjemme førte til at han bestemte seg for å finne noen vilkårlige å drepe på Varhaug den fatale søndagskvelden i juli i fjor.

– Jeg måtte komme meg bort, og jeg tenkte at det å havne i fengsel kunne være et godt alternativ, sa han i vitneforklaringen sin.

19-åringen er for tiden tvangsinnlagt på psykiatrisk institusjon og han går daglig på antipsykotiske medisiner.

Tilfeldig offer

I retten forklarte han seg rolig og sammenhengende om den tragiske sommerdagen på Varhaug, og om alle problemene i forkant som ledet fram til at Sunniva Ødegård (13) ble slått i hjel med en hammer.

Tor Inge Borgersen, Aleksander Steinsvåg og Harald Øglænd

Forsvarer Tor Inge Borgersen, til venstre, flankert av sin kollega Aleksander Steinsvåg og Harald Øglænd som er bistandsadvokat til de fornærmede.

Foto: Torkel Anstensrud Schibevaag / NRK

– Jeg så henne på en lekeplass. Da slo tanken meg at det var henne jeg kunne drepe, sa han i retten.

Bare to unge lovbrytere har så langt blitt dømt til forvaring i Norge, og det skal i slike tilfeller «ekstraordinære omstendigheter» til, ifølge straffeloven.

I tingrettsdommen ble Varhaug-drapsmannen manglende innlevelse og skyldfølelse trukket fram som et viktig moment for at han måtte dømmes til forvaring og ikke vanlig, tidsbegrenset fengselsstraff.

Seksuelt motivert?

Til tross for dette holdt den tiltalte i lagmannsretten i dag fast ved to sentrale historier rundt drapshandlingen som tingretten tidligere har avvist som løgn:

  • Han står fast ved at en annen, navngitt person i rusmiljøet på Jæren skal ha helt bensin på liket og tent på – til tross for at politiet mener at denne mannen er sjekket ut av forholdet, noe tingretten også la til grunn i dommen.
  • 19-åringen fastholder også at han plantet medbrakt sæd som DNA-bevis. Også dette ble blankt avvist i forvaringsdommen hvor tingretten slo fast at drapet var klart seksuelt motivert, og at tiltalte utførte seksuelle handlinger.

I retten i dag spurte lagdommer Haakon Meyer om tiltalte ville plantet sæd på den han skulle drepe, selv om offeret hadde vært en voksen mann.

– Ja, svarte 19-åringen.

– Ble du opphisset?

– Kan det være at sæden heller var et resultat av seksuell opphisselse enn et forsøk på å plante bevis?, spurte Meyer videre.

– Jeg klarer ikke å huske tilbake hvordan jeg tenkte, sa tiltalte.

Statsadvokat Nina Grande sier hun merker seg at 19-åringen står ved forklaringen på de punktene hvor påtalemyndigheten mener tiltalte åpenbart ikke snakker sant.

– Men jeg ønsker ikke å kommentere betydningen av dette. Det er mye annet som også spiller inn når det gjelder forvaringsspørsmålet, sier hun til NRK

Det er satt av drøye to uker til ankesaken hvor tiltalte fortsetter sin forklaring tirsdag.