Hopp til innhold

Andre forvaringsdom i Norge for mindreårig

Høyesterett har for andre gang gitt forvaring til en som var under 18 år på gjerningstidspunktet. Dommen kan få betydning for rettssaken etter Varhaug-drapet.

Knivstikking Vulkan

Bare tilfeldigheter og rask intensivbehandling gjorde at mannen i 30-årene ikke ble drept i Oslo i 2017. Nå har gjerningspersonen fått fire års forvaring.

Foto: Knut Erik Solhaug / NRK

Natt til torsdag 14. september i 2017 ble en mann i 30-årene stukket 53 ganger med kniv på et nachspiel i Vulkan-området i Oslo.

Gjerningsmannen var på dette tidspunktet 17 år og tre måneder.

Drapsforsøk Vulkan Oslo

Høyesterett frykter at den unge lovbryteren kan slå til på nytt.

Foto: KNUT ERIK SOLHAUG / nrk

Både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett dømte ham til tidsbegrenset straff. I lagmannsretten fikk han fire års fengsel.

«Høy risiko»

Nå har Høyesterett kommet til at fengselsstraff ikke gir samfunnet et tilstrekkelig vern mot mannen:

«Han har over lang tid foretatt handlinger som bærer bud om høy risiko for nye, alvorlige voldshandlinger. Denne risikoen vil i beste fall kunne reduseres etter betydelig innsats over tid», heter det i dommen.

For en lovbryter som er under 18 år på gjerningstidspunktet, er terskelen skyhøy for å bli dømt til forvaring.

Ifølge straffeloven skal det «helt ekstraordinære omstendigheter til».

«Det skal tilnærmet aldri brukes forvaringsstraff overfor ungdom under 18», har Høyesterett tidligere sagt.

Vollen-saken var den første

Bare en person i Norge har så langt passert terskelen; ei 15 år gammel jente som drepte en ansatt på en barnevernsinstitusjonen Små Enheter i Vollen i Asker i 2014.

Krimteknikker ved Små enheter

Krimteknikere på plass etter drapet i Asker i 2014.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Hun hadde i forkant uttrykt ønske om å drepe, og drapet rammet helt tilfeldig.

Bakgrunnen for det strenge vilkåret er blant annet at det kan være vanskelig å motivere så unge lovbrytere til endring når de stemples som farlige. En forvaringsdom vil dessuten kunne bidra til å stigmatisere dem også etter at dommen er ferdig sonet.

I den ferske dommen viser Høyesterett til at den dømte ikke lenger kan defineres som et barn, og at de strenge vilkårene må lempes noe så lenge den domfelte har passert 18 år på domstidspunktet.

Kan få betydning for drapssak

15. mai starter rettssaken hvor en nå 18 år gammel mann er tiltalt for å ha drept 13 år gamle Sunniva Ødegård på Varhaug i Rogaland natt til 30. juli i fjor.

Varhaug-drapet

Sunniva Ødegård ble drept av en 17-åring på Varhaug i fjor sommer. Også han risikerer forvaring.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

I tiltalen har påtalemyndigheten tatt forbehold om å legge ned forvaringspåstand selv om den tiltalte ikke hadde fylt 18 år på gjerningstidspunktet.

Statsadvokat Nina Grande i Rogaland har tidligere sagt til NRK at utfallet av Vulkan-saken i Høyesterett vil kunne få betydning for forvaringsspørsmålet også i Varhaug-saken.

Grande har så langt ikke besvart NRKs henvendelser i dag.

Flere nyheter fra Rogaland