Vanskeligere å få stortingsflertall for pelsdyr

Det er stor splittelse blant de politiske partiene om fortsatt pelsdyrdrift. Nå står og faller det på Høyre.

Mink

Om stortingsmeldingen om pelsdyrhold blir vedtatt uten videre, er uklart. Det står og faller på Høyre.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Vi hadde håpet at regjeringen ville legge fram en plan for styrt avvikling, og med konkrete omstillingstiltak for næringen. For Arbeiderpartiet blir det viktig å sikre aktørene i næringen forutsigbarhet knyttet til tidspunkt for avviklingsperiode, sier Arbeiderpartiets Knut Storberget.

I dag ble stortingsmeldingen om pelsdyrhold i Norge lagt frem, og meningene har vært mange. Flere av bøndene mener innstrammingene som foreslås er katastrofale, mens dyrevernere mener regjeringen ikke går langt nok.

Men om meldingen blir vedtatt uten videre er ikke sikkert. Tidligere har det vært et klart flertall for å videreføre næringen, men nå er dette mer usikkert.

Tina Bru i Oslo sentrum

Tina Bru vil ikke ha pelsdyroppdrett i Norge.

Foto: Siv Sandvik / NRK

SV har programfestet at de vil avvikle pelsdyrnæringa, det samme har Arbeiderpartiet landsmøtevedtak på. Også Venstre mener det er på tide med avvikling.

– Feig

SV går klart ut og ber om avvikling.

– Regjeringen er feig som ikke legger ned næringen. Nå må vi si at nok er nok og heller diskutere avviklingen av næringen, sier SVs næringspolitiske talsmann Torgeir Knag Fylkesnes.

Senterpartiet på sin side har vært klar på at de mener næringa skal bestå, det samme gjelder KrF. Fremskrittspartiet, som har statsråden for landbruksdepartementet, vil fortsatt ha næringen.

Da står det og faller på Høyre, og der er frontene steile.

– Det er jo en liten gruppe i Høyre som har gått inn for en styrt avvikling. Den gruppen er nok per i dag den samme, sier Tina Bru.

Hun er i programkomiteen til Høyre, og jobber blant annet for å få et vedtak for å avvikle næringen.

Partipisk?

Høyre har i dag ikke noe landsmøtevedtak på hva de vil med pelsdyrnæringen. Det vil heller ikke komme noe nytt vedtak før landsmøtet i mars, men pelsdyrmeldingen skal behandles før den tid.

Tina Bru vil ha en avvikling, men er usikker på hva hun skal stemme.

I dag er det 72 representanter på Stortinget som er for å avvikle næringen, og 39 som har programvedtak for å beholde den. I tillegg er det 48 høyrerepresentanter som ikke har et vedtak å forholde seg til.

– Hvordan kommer Høyres representanter til å stemme hvis de ikke har et vedtak å forholde seg til?

– Det er for tidlig å forskuttere. Gruppen til Høyre må diskutere dette før behandling i Stortinget. Men dette er en melding fra regjeringen, og vi er et regjeringsparti.

– Blir det bruk av partipisk?

– Høyre har ikke stor tradisjon for å bruke partipisk, men dette er noe vi må diskutere. Men det er for tidlig å konkludere.