– Katastrofe for pelsdyrbønder

Fortsatt pelsdyrnæring med strengere krav, oppleves som et dårlig kompromiss for pelsdyrbøndene. Nå kan flere måtte legge ned.

Kjell Hodne minkbonde

Pelsdyrbonde Kjell Hodne er ikke fornøyd med dagens stortingsmelding om pelsdyrhold.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

Det lukter stramt, og det rasler i burene til pelsdyrbonde Kjell Hodne på Kleppe på Jæren. Han har drevet med minkproduksjon i 20 år, og han vil gjerne fortsette.

Og det skal han få lov til, sier landbruksministeren.

– Regjeringa anbefaler i meldinga at det fremdeles blir mulig å drive pelsdyroppdrett i Norge, men det blir varslet om en rekke innstramminger i regelverket, sier landbruksminister Jon Georg Dale.

En av innstrammingene som kommer er et forbud mot gruppehold av mink. Det betyr at det vil bli forbud mot å holde to eller flere dyr av samme kjønn i samme bur.

Kjell Hodne har drevet med mink i 20 år. Fredag fulgte han fremlegginga av pelsdyrmeldinga i spenning.

Her får minkbonden Kjell vite om han har en fremtid.

– Har investert mye i gruppehold

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale presenterer Melding til Stortinget om pelsdyrnæringen

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale presenterer Melding til Stortinget om pelsdyrnæringen.

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Det mener Hodne er katastrofalt for bønder som har investert store summer i nettopp gruppehold av mink, på oppfordring fra myndighetene.

Regjeringen skrev i Forskrift om hold av pelsdyr i 2011 at «Valper skal oppstalles to eller flere sammen fra avvenning og frem til pelsing.»

Mange bønder har derfor investert mye for å få minken til å trives sammen i bur. De nye restriksjonene sier derimot at det er maksimalt to mink i hvert bur, en hunn og en hann. Målet er å unngå skader.

– Dette er en katastrofe for de mange pelsdyrbøndene som har investert store summer for å tilrettelegge fjøsene sine for gruppehold, sier Hodne.

Kjell Hodne minkbonde

Kjell Hodne mener stortingsmeldingen kan føre til store konsekvenser for næringen.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

Han forteller til NRK at de regner med ekstrainvesteringer på mellom tre til 3,5 millioner kroner per tusen tispe. Det vil i hans tilfelle bety en investering på mellom åtte til ti millioner kroner.

Hvis han ikke investerer vil han måtte redusere produskjonen med 40 prosent og si opp en mann.

Kompromiss

Flere bønder han kjenner har brukt mye penger på å bygge om, i tillegg har flere slaktet ned hele bestander for å avle frem dyr som takler bedre å leve sammen i bur.

Han, og pelsdyralslaget, frykter nå at flere må legge ned.

Motstanden mot pelsdyrnæringen i Norge har lenge vært stor, spesielt fra dyrevernsgrupper som NOAH.

Og de stadige lovbruddene innen nettopp dyreholdet er en av sakene Dale mener uakseptabelt og grunn for å nå stramme inn.

– Vi fører mer kontroll med pelsdyrhold enn det vi gjør med alle andre deler av landbruket fordi risikoen har vist seg å være større, sier landbruksministeren.

Men om noen blir fornøyde med dagens melding gjenstår å se. Dyrevernere vil helst ha et forbud mot pelsdyr, men får nå innstramminger. Bøndene som vil drive med pelsdyroppdrett får lov, men de kan måtte bruke mye penger på å tilpasse seg nye regler.

Meldingen er nå sendt til Stortinget for behandling.

Mink i bur

Minken har tidligere hatt selskap av to-tre andre mink. Nå skal den kun få selskap av en ekstra.

Foto: Elin Fossum / NRK