Hopp til innhold

Urovekkende funn på bunnen av Jøssingfjorden

Selv 30 år etter at fjorden sist ble brukt som deponi for gruvedrift, tyder ferske undersøkelser på at det nesten ikke er liv på bunnen av Jøssingfjorden i Sokndal.

Jøssingfjorden i Sokndal

Havforskningsinstituttet i Bergen er i gang med undersøkelser av havbunnen i Jøssingfjorden i Sokndal. De har funnet ut at det er for lite oksygen der til at dyr kan overleve.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

CO₂ i atmosfæren
425,4 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Denne uken satte Havforskningsinstituttet og Universitet i Bergen i gang med undersøkelser av havbunnen i Jøssingfjorden, sør i Rogaland. Bakgrunnen er de årelange utslippene fra gruvedriften til selskapet Titania.

– Vi er her for å se hvor stort område som er påvirket av utslippene, sier Tina Kutti, toktleder i Havforskningsinstituttet.

Ved bruk av kamerateknologi kan de sjekke miljøtilstanden i store deler av fjorden.

– Vi har tatt noen prøver, og det ser ikke bra ut, sier hun.

Overrasket over funnene

I flere tiår ble det dumpet gruveavfall fra Titania, med tillatelse fra norske myndigheter. Nå er det over 30 år siden selskapet sluttet å bruke deler av fjorden som deponi. Men da utslippene tok slutt, hadde fjorden blitt fylt opp fra 70 til 20 meters dyp.

Nylig kom de første resultatene av forskningen. Og prøvene forskerne har tatt, tyder på at dumpingen fremdeles påvirker livet på havbunnen.

– På overflaten er det oksygen. Der ser vi dyr. Det er krabber, flatfisk og sjøstjerner. Om du går bare noen millimeter ned i sedimentet, så er det for lite oksygen til at dyr kan leve der, sier Kutti.

– Overraskende lite?

– Ja, det synes jeg man kan si. I alle fall for en sjøbunn som er friskmeldt. Bare for et par år siden sa man at disse sedimentene holder på å koloniseres på ny. Vi kan ikke se at det skjer i stor grad, sier hun.

Samtidig presiserer hun at det kan hende at deler av fjorden har innhentet seg, men ikke i delene de har sett på til nå.

Tina Kutti i Havforskningsinstituttet

Tina Kutti i Havforskningsinstituttet sier det er for lite oksygen på bunnen av Jøssingfjorden til at dyr kan leve der.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Mener vi må vite mer

Forskerne mener vi vet for lite om konsekvensene av deponering i sjø.

– Det er mye fokus på dette med deponering i havet, og da må vi forstå prosessene. Vi må forstå miljøet, sier Ingunn Thorseth, geokjemiker ved Havforskningsinstituttet.

Hun mener vi mangler viktig kunnskap på feltet.

– Jeg tror det er ganske viktig å undersøke dette nærmere. I dag har vi neppe full oversikt.

Undersøker Jøssingfjorden

Tina Kutti og Ingunn Thorseth er overrasket over at havbunnen hadde så lite oksygen.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Bruker lengre tid

Forskerne mener at undersøkelsene de har gjort i Sokndal viser at det tar lenger tid før naturen klarer å ta tilbake fjorden, enn hva vi tidligere har trodd.

– Nå er det 50 år siden de begynte å deponere, og det er langt frem til ting er som før. Men vil det gå mange hundre år før det er tilbake som det var? Det bør vi vite. Det er en mye større jobb å gjøre, det er jeg sikker på, sier Thorseth.