Hopp til innhold

Vil aksjonere mot deponi i Sokndal

Planer om deponi for farlig giftavfall i Rekefjord vekker kraftig motstand i Sokndal. Nå blir det folkemøte og aksjoner for å få stoppet planene.

Rekefjord

Her i Rekefjord i Sokndal ønsker Multiconsult å lage et giftdeponi.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Multiconsult har sendt ut varsel om oppstart av detaljregulering og høring om et deponi på Rekefjord stone sitt steinbrudd i Rekefjord.

Dette har fått sinnene i kok hos både politikere, fastboende og hyttefolket i bygda.

– Slik som vi forstår det vil det bli et gigantanlegg. Og da kan vi ikke forstå at myndighetene tør eller vil, seier Frank Midtbø.

Frank Midtbø

Yrkesfisker Frank Midtbø frykter for konsekvensene.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Han er yrkesfisker og bor i Rekefjord i Sokndal.

– Det vi frykter er en lekkasje, sier Midtbø.

Mener det er ufarlig

Når det nasjonale deponiet på Langøya i Oslofjorden om få år er fullt, sammenfaller det med at steinbruddet som Rekefjord stone AS driver i Sokndal øst er tomt for stein.

Steinbruddet ligger ytterst i Rekefjord og nå ønsker eierne, sammen med Stangeland maskin å lage det nye nasjonale giftdeponiet på eiendommen.

– Det er et stort hull her fordi det har blitt tatt ut bergmasser i 40–50 år. Og det har ført til at det har blitt et stort krater, som ligg under havnivå. Det betyr at trykkforholdene fra sjøen er slik at det er veldig liten sjanse for lekkasje, forteller saksbehandler Vegard Mæland hos Multiconsult.

Skeptiske til deponi

Nå har sokndølene en snau måned på seg med å komme med innspill.
Politikerne i kommunen er ganske samstemt i at dette er noe en ikke vil ha.

– Jeg tror alle politikerne i Sokndal er imot det, sier ordfører Trond Arne Pedersen.

Trond Arne Pedersen

Ordfører i Sokndal, Trond Arne Pedersen, er imot et deponi i Rekefjord.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Og en av hovedårsakene er at de ønsker å bruke området til andre formål.

– Deponi i Rekefjord er en dårlig idé, fordi dette området nå blir et veldig attraktivt for annen type aktivitet, enn et deponi, sier Pedersen.

Han mener området både kan egne seg for offshoreaktiviteter, fornybar energi, eller oppdrettsanlegg.

Bellona er for deponi

Miljøorganisasjonen Bellona er derimot ikke imot at det kommer et nytt giftavfallsdeponi i Sokndal.

Olaf Brastad

Olaf Bråstad i Bellona mener det bør bli et deponi for giftavfall i Sokndal.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

– Det er behandlet, stabilisert farlig avfall som skal deponeres, og dette er en teknikk som har blitt utprøvd på Langøya siden slutten på 80-tallet. Langøya er nå i ferd med å bli full, og vi har ikke lenger nasjonal kapasitet til å behandle det avfallet som ikke skal være ute i naturen, sier seniorrådgiver i Bellona, Olaf Bråstad.

Men de fastboende og hyttefolket slår seg nå sammen for å organisere motstand mot deponiet.

På lørdag blir det folkemøte på Soknatun