Hopp til innhold

Ungdom mener de betaler en høyere pris for korona-tiltakene enn voksne

STAVANGER (NRK): Mange ungdommer opplever smitteverntiltakene som urettferdige. De mener at de unge ikke blir tatt nok hensyn til, viser ny undersøkelse.

Anne Berger, Theo Bergsvik og Andreas Torgersen ved St. Svithun videregående skole i Stavanger.

TÆRER PÅ: Anne Berger, Theo Bergsvik og Andreas Torgersen er elever ved St. Svithun videregående skole i Stavanger. De savner et normalt sosialt liv.

Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Unicef er i gang med en digital undersøkelse blant unge i alderen 13 til 20 år.

– Mange tenåringer synes det er mest fokus på hvordan voksne kan ha det best mulig og fortsatt gå ut og drikke og ha det gøy. Selv må de være mindre sammen med venner. Ikke ha fester. Det føles urettferdig, sier Kristin Oudmayer, direktør for barns rettigheter og bærekraft i Unicef.

Kristin Oudmayer er direktør for barns rettigheter og bærekraft i Unicef.

BEKYMRET: Direktør for barns rettigheter og bærekraft i Unicef, Kristin Oudmayer, vil løfte fram de unges stemme i korona-debatten.

Foto: Carl Asquini / Unicef

Foreløpig har drøyt 300 svar kommet inn, og direktøren er bekymret.

Mange unge er ensomme.

– Det er ganske unisont. De unge opplever situasjonen som krevende og føler at de betaler en mye høyere pris enn det voksne gjør. Det skjer uten at de får noe råd og veiledning om hvordan de skal leve livene sine, og det er de oppbrakt over.

Undersøkelsen viser at 55 prosent har hatt mindre kontakt med venner.

80 prosent opplevde at fritidsaktiviteten ble stengt ned da Norge ble lukket. Nesten ingen har begynt med nye aktiviteter.

Trenger hjelp til å mestre

Ungdommene NRK snakket med på St. Svithun videregående skole i Stavanger har ikke deltatt i undersøkelsen, men de har likevel meninger.

– Jeg savner mest å få gjøre det jeg vil, med de jeg vil. Ikke tenke på meteren og hvor mange man kan være. Det er jo litt vanskelig å ikke kunne være med flere på fritida, sier Marte Høiland (16).

Hun synes ungdom får urettferdig mye kritikk.

– Det er mye negativt fokus på ungdom. At de gjør mye galt, men det er ikke bare ungdom som gjør noe feil, synes jeg.

Marte Høiland og Regine Olsen Hatlestad er elever ved St. Svithun videregående skole i Stavanger.

SAVNER NORMALEN: Marte Høiland (t.v.) og Regine Olsen Hatlestad ved St. Svithun videregående skole i Stavanger savner å kunne klemme folk og være med hvem de vil.

Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Halvparten av ungdommene i undersøkelsen mener det ikke er tatt nok hensyn til dem når tiltakene er utarbeidet.

– Flere etterlyser hjelp og veiledning til å mestre livet de nå har. Både skolen og det sosiale livet, sier Oudmayer.

Hun mener de unge må tas mer med på råd når det skal settes i verk smitteverntiltak.

– Både lokale og nasjonale myndigheter må ta selvkritikk på at ungdom ikke har vært nok involvert, sier Oudmayer.

Vil gjerne lytte

Smittevernmyndighetene er ikke enige i at de unge blir oversett.

– Vi er veldig tydelige i veiledere og retningslinjer om at tiltak som rammer barn og unge alltid skal være forholdsmessige og ikke ramme mer enn nødvendig, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Espen Nakstad, assisterende helsedirektør.

VIL LYTTE: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, tar gjerne imot råd fra barn og unge om tiltak.

Foto: Trond Stenersen / NRK

Han vil gjerne ta imot råd fra barn og unge, og vet at mange trenger bedre veiledning.

– Alle aldersgrupper trenger det. Vi vet at særlig studenter og eldre mennesker lever veldig isolerte liv nå og har behov for faste kontaktpunkter og rutiner som kan begrense ensomheten. Derfor har vi kontakt både med frivillige organisasjoner, studentorganisasjoner, utdanningsetaten, kommunene og andre.

Nakstad mener vi alle kan bli flinkere til å se de unge, og snakke med dem.

Tungt, kjedelig – og lærerikt

Og alt er ikke helt svart.

I undersøkelsen svarer 12 prosent av ungdommene at de har fått mer kontakt med venner under pandemien.

Nye levemåter utforskes også.

– Jeg har lært å bli bedre organisert, og lært alternative måter å henge med folk på. Det har vært en lærerik, men tung og kjedelig periode, sier Andreas Torgersen.

Andreas Torgersen er elev ved St. Svithun videregående skole i Stavanger.

LÆRT MYE: Andreas Torgersen (16) fra Stavanger er lei for at han har mistet et år med mye tullete ting som ungdommer skal få gjøre, men er samtidig glad for at han har lært mye nytt.

Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Undersøkelsen pågår til begynnelsen av desember. Unicef vil så lage en rapport, som skal overrekkes til statsminister Erna Solberg.

Oudmayer er opptatt av langtidseffekten av smitteverntiltakene hos de unge.

– Det isolerte livet kan ha preget mange som gjør at de vil trenge mer støtte og hjelp enn de ellers ville ha gjort.