NRK Meny
Normal

Full forvirring om statusrapport

Først sa politikerne ja til å bli orientert, i går nektet de, men i morgen sier de ja igjen.

Møte i kommunalutvalget for Miljø og Utbygging

Onsdag sa politikerne i kommunalutvalget for Miljø og Utbygging nei til å bli orientert, i morgen sier politikerne i byutvikling ja.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Mens gruppelederne i Forhandlingsutvalget tok imot kommunens ferske statusrapport om friområdene med åpne armer for bare to uker siden, nekter utbyggingspolitikere med Høyre i spissen å behandle rapporten i går kveld.

I morgen kveld skal saken på ny opp som en ren orienteringssak. Denne gang for kommunalstyret for Byutvikling. Der vil Høyre – og trolig de fleste andre partier – likevel ha en orientering og kommer til å stemme mot forslag om utsettelse.

Det bekrefter Eli Aga (H). Hun sitter i kommunalstyret for Byutvikling og sier at Høyre på gruppemøte i dag bestemte seg for ikke å utsette saken.

I går stemte samtlige av Høyres representanter for utsettelse i kommunalstyret for Bymiljø og Utbygging – sammen med de fleste andre partier.

Fornøyd

Administrasjonens statusrapport om friområdeprosjektet i kommunen ble første gang lagt fram for Forhandlingsutvalget i Stavanger. Det sitter byens ledende politikere. Rapporten ble godt mottatt og flere politikere uttrykte at de var fornøyd både med rapporten og framdriften.

NRK har den siste uken publisert flere saker som har satt søkelys på Friområdeprosjektet. I en undersøkelse foretatt blant over seksti grunneiere slaktet grunneierne både dialogen med kommunen i forbindelse med erverv av private eiendommer.

Press

Nærmere 90 prosent av grunneierne opplever også at de har vært utsatt for et til dels sterkt press fra kommunen.

I fjor sto flere grunneiere fram i lokale medier og anklaget kommunen både for forskjellsbehandling og det de mener har vært utilbørlig opptreden fra kommunen.

En av dem som NRK har intervjuet i forbindelse med denne serien om Friområdeprosjektet er Tore Lærdal, styreleder i Lærdal Medical. Han skal i likhet med flere naboer – i følge kommunens reguleringsplan – få en turvei gjennom hagen.

Reagerte

Lærdal reagerte blant annet kraftig på statusrapporten fra kommunen – også fordi rapporten ikke har omtalt med et ord at ordføreren i fjor igangsatte en undersøkelse etter alle anklagene fra grunneiere.

I rapporten fra administrasjonen heter det blant annet at nær 200 eiendomserverv kommunen har foretatt har kommet i stand etter frivillige avtaler og at resultatene i hovedsak er oppnådd i dialog med grunneierne.

Det kjenner det store flertallet av grunneierne seg ikke igjen i.

Egil Olsen

Egil Olsen (H) er leder for kommunalutvalget for Bymiljø og Utvikling)

Foto: Rolf Marnburg / NRK

Ingen hensikt

De signalene har leder for kommunalutvalget for Bymiljø og Utbygging, Egil Olsen (Høyre), fått med seg. Han fikk onsdag kveld overraskende flertallet med seg på ikke å behandle statusrapporten – en sak som på sakskartet var en ren orienteringssak.

– Vi valgte å utsette saken til rapporten fra Rogaland Revisjon foreligger, sier Egil Olsen.

– Men hvorfor nå – etter at Forhandlingsutvalget allerede er orientert og har kommentert rapporten?

– Nå har det kommet fram en del ting de siste dagene – ikke minst i reportasjene til NRK. I og med at rapporten fra Rogaland Revisjon foreligger om ikke altfor lenge, mener jeg det ikke hadde noen hensikt å behandle statusrapporten nå, sier Olsen.

Feil

Det mener Leif Arne Moi Nilsen fra Frp blir feil. Han hadde forberedt en rekke spørsmål til møtet i kommunalutvalget som dermed heller ikke ble diskutert. Det Moi Nilsen ville ha svar på var blant annet:

– Er det korrekt at oppstartsvedtaket sier at det årlig skal fremlegges et forslag til revidert prioriteringsliste?

– Hvilken økning i friluftsaktivitet skal legges til grunn for prioriteringene i prosjektet?

– Hvilken kostnad skal legges til grunn for grunnerverv, opparbeidelse, advokatkostnader med mer for prioriteringen i prosjektet?

– Er det riktig å fremlegge en rapport uten at det tas med totale kostnader for prosjektet?

– Er det riktig å utelate i forordet å nevne at Rogaland Revisjon har blitt satt til å gjennomføre en omfattende gransking/gjennomgang av skriftlig og muntlig kommunikasjon mellom kommunen og eiendomsbesittere som er berørt av friområdeprosjektet?

Men spørsmålene ble aldri stilt fordi flertallet av politikerne bestemte seg for å utsette hele saken.

Rapporten fra Rogaland revisjon vil bli sendt til Kontrollutvalget i kommunen i neste uke.