Tjente 30 milliarder kroner mindre i fjor

Fjorårets kutt og dårlige resultat var bare forsmaken for Statoil. Selskapets driftsresultat gikk ned med nesten 30 milliarder kroner fra 2013 til 2014.

Konsernsjef Eldar Sætre presenterer resultatene for fjerde kvartal og årsresultatet for 2014.

Siste kvartal av 2014 ble preget av oljeprisfall, også for Statoil. I dag ble resultatet lagt frem, og for hele fjoråret har driftsresultatet gått ned med nesten 30 milliarder kroner, til 136,1 milliarder for 2014.

For fjerde kvartal var det justerte driftsresultatet 26,9 milliarder kroner, mot 42,3 milliarder kroner i 2013.

– Statoils kvartalsresultat ble påvirket av det betydelige fallet i oljeprisen. Resultatet ble i tillegg påvirket av spesifikke regnskapsmessige elementer, sier konsernsjef Eldar Sætre.

Øker kontantstrømmen

I fjor kom kalddusjen som satte en slags standard for året. Kutt i investeringskostnadene på 5 milliarder dollar, noe som på den tiden var en reduksjon på like over 30 milliarder norske kroner. Nå er krona svakere, og et tilsvarende kutt vil i dag være over 37 milliarder kroner.

De varslet likevel en fortsatt investering på 20 milliarder dollar per år frem til 2016. Dette løftet ryker nå. Investeringene reduseres med to milliarder dollar, det tilsvarer omkring 15 milliarder kroner.

Sammen med en «opptrapping av forbedringsprogrammet» og økt produksjon vil planene gi en økt kontantstrøm på fem milliarder dollar før skatt.

Det planlegges å øke produksjonen med to prosent de neste to årene, og ytterligere etter 2016.

Fallende oljepris har preget fjoråret, men fredag morgen er det gode nyheter for Sætre. Oljeprisen fortsetter oppover, og ligger nå på over 57 dollar fatet.

Selger seg ned i USA

Statoil har bestemte seg tidligere i år for å selge seg ned med seks prosent i skifergassfeltet Marcellus i USA, noe som har gitt de 0,4 milliarder dollar. det er hovedsakelig i utlandet tapene kommer for Statoil, på norsk sokkel tjener de fremdeles gode penger.

Også på norsk sokkel og i Aserbajdsjan har de solgt eiendeler i 2014.

I året fremover er det forbedringsprogrammet og såkalt porteføljejustering som står på programmet. Og Statoil skriver i børsmeldingen at de vil benytte «fleksibilitet i porteføljen» for å kunne ha nok penger til å betale ut utbytte.

De forslår et utbytte på 1,80 kroner per aksje for fjerde kvartal 2014. På årsbasis vil det utgjøre 7,20 kroner.