– Det er en ekstra skattelegging av bilistene som jeg synes er helt urimelig

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil ikke belønne storbyer for å innføre rushtidsavgift.

Ketil Solvik-Olsen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil ikke belønne storbyer for å innføre rushtidsavgift.

Foto: Henrik Bøe

– Det er en ekstra skattlegging av bilistene som jeg synes er helt urimelig.

Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om forslaget fra Statens vegvesen om å innføre rushtidsavgift i Stavanger-regionen.

Om morgenen og om ettermiddagen bør bilistene på Nord-Jæren betale 45 kroner i bompenger, mener Statens vegvesen. Det går fram av forslaget til nye bompengesatser i Jærenpakke 2.

Les også: Dette skal de gjennomføre neste år

– Urimeligheten i å bruke bompenger for å regulere trafikk

Solvik-Olsen sier til NRK at som Fremskrittsparti-politiker er dette et forslag som han ikke liker i det hele tatt.

Bomstasjonen på Forus

Dersom Statens Vegvesen får det som de vil, kommer det til å koste 45 kroner å passere bomstasjonen på Forus om morgenen og om ettermiddagen.

Foto: NRK

–Det viser urimeligheten i å bruke bompenger for å regulere trafikk. Du må ha svært, svært høye priser for at folk skal respondere tilstrekkelig. Det er for meg et tegn på at en heller bør jobbe videre med gode kollektivløsninger, slik at de som kan reise kollektivt ønsker å gjøre det. I stedet for at du skal straffe bilistene slik at de velger dårligere løsninger, sier samferdselsministeren.

Rushtidsavgift, som er innført i Trondheim og Kristiansand , innebærer økte priser i bomringen de tidene på døgnet det er mest trafikk. Politikerne i stavangerområdet har diskutert saken lenge, og avgiften har vært et krav fra staten for at regionen skal få belønningsmidler fra staten.

– Bompenger er ikke en forutsetning nå lenger

– Den forrige regjeringen var veldig opptatt av at du skulle innføre alle mulige forbud og restriksjoner, økte parkeringskostnader, økte bompengekostnader for at du skulle få belønning. Det er ikke min form for å belønne folk, sier Solvik Olsen.

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen (FrP)

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen sier han får takkebrev fra ordførere etter forslag om å fjerne bompenger.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Samferdelsesministeren sier at belønningen kommer i form av de resultatene som blir oppnådd.

– Hvis en lokalt finner gode løsninger som gjør at flere reiser kollektivt, så skal du belønnes uavhengig av hva slags virkemidler du har brukt. Bompenger er ikke en forutsetning nå lenger. Det var det kanskje før, men det kommer det ikke til å være fra min side, sier Solvik-Olsen.

Les også: Staten åpner opp for fjerning av rushtidsavgiften

– Får takkebrev fra ordførerne

Den såkalte Jærenpakke 2 omfatter en hel del utbygging av veier og kollektivtrafikk. For å få inn mest mulig penger, bør bompengesatsene økes, mener Statens vegvesen.

Forslaget innebærer flere ulike bomsatser fordelt over hele døgnet. 25 kroner er den laveste, og gjelder midt på dagen, om kvelden og om natten. Om morgenen og ettermiddagen varierer satsene fra 35 til 45 kroner.

– Nå har Fremskrittspartiet sittet i regjering i snart to måneder, Vi har foreslått å fjerne bompenger en rekke steder. Jeg får takkebrev fra ordførerne nesten alle stedene, fra lokalbefolkningen, fra næringslivet. De sier at bommene hindrer naturlige bo og arbeidsområder. Det har vært en mental sperre, en økonomisk sperre. Ved å fjerne bommene, får vi et bedre lokalt arbeidsmarked, sier Solvik Olsen.

Rushtidsavgift i Kristiansand

Rushtidsavgift er innført i flere norske byer. Bildet er fra Kristiansand.

Foto: Odd Rømteland/NRK

– Kommer ikke til å kreve rushtidsavgift eller bompenger i det hele tatt

Samferdselsministeren sier at regjeringen vil bidra mer fra staten sin side for å bygge en infrastruktur for kollektivtrafikk. Han innrømmer likevel at han ikke sitter med en egen Sareptas krukke han bare kan plukke penger fra til ulike veiprosjekter.

– Her må en lokalt jobbe fra gode alternativer. I min rolle kommer ikke jeg til å sitte å kreve rushtidsavgift eller bompenger i det hele tatt. Det viktige her er at en bygger ut et kollektivnett som gjør at folk har anledning til og ønsker å reise kollektivt fordi de opplever en bedre hverdag. I stedet for at man alltid skal gå inn og straffe bilistene på ulike måter, sier Solvik-Olsen.