Stor trafikkvekst på E39 sår tvil om belønningsmidlene fra staten

Stavanger-regionen står i fare for å miste store deler av belønningsmidlene fra staten. Nye trafikktall viser en kraftig økning i biltrafikken i høst. En forutsetning for å få utbetalt totalt 215 millioner kroner fra staten de neste årene er nullvekst i biltrafikken. Men ordfører Christine Sagen Helgø vil ikke gå inn for rushtidsavgift for å få flere over på buss og tog.

Kø på motorveien

Det er stor kø på E39 mellom Stavanger og Sandnes hver morgen og ettermiddag, og køen vokser, melder Statens vegvesen.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– Det haster. Det er altfor mange som kjører bil til og fra Forus i dag, sier ordfører i Stavanger, Christine Sagen Helgø.

For to og en halv måned siden inngikk ordførerne og fylkeskommunen en avtale med staten om belønningsmidler. Pengene skal brukes til bedre kollektivtilbud og tiltak for å redusere bilbruken. 215 millioner kroner for de neste fire årene tilfaller region om man klarer å oppnå målet om nullvekst i biltrafikken. Nye trafikktall viser at det målet kan være urealistisk.

Ingve Undheim

Ingve Undheim.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– Veksten fortsetter og trafikken øker

– Veksten fortsetter både når det gjelder arbeidsplasser og boliger, og med god økonomi er det også god vekst i biltrafikken. Trafikken øker, sier overingeniør Ingve Undheim i Statens vegvesen.

Trafikktellingen vegvesenet foretar viser en kraftig økning i biltrafikken i år på de aller fleste av de åtte målepunktene der trafikken må ned for å utløse belønningsmidler.

– Konsekvensene vil være at rushtiden blir lengre og køen vi har i dag blir enda mer saktegående og lengre, sier han.

Må dokumentere nullvekst

Det er dårlig nytt for ordførerne som vil bruke belønningsmidlene for å finansiere kollektivtiltak. Avtalen med staten om belønningsmidler ble inngått i august i år. Regionen må dokumentere nullvekst for å få de pengene som er lovet. Skjer ikke det, trekker staten store deler av bidraget.

Kø på motorveien E39 i morgenrushet

Kø på motorveien E39 i morgenrushet.

Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

– Det er en utfordring for oss å holde nullvekst i biltrafikken. Vi å jobbe for å få det til. Jeg tror vi kommer til å få belønningsmidler i starten uansett, for vi må jo komme i gang før vi kan klare å vise noe, så får tiden vise om vi kan klare å snu den trenden for å få ned økningen biltrafikken, sier Helgø.

Vil ikke ha rushtidsavgift

Det kan bli tøft uten bruk av dramatiske virkemidler på kort sikt. Både Kristiansand og Trondheim har innført differensierte bompengepakker som virkemiddel for å begrense bilbruken. I begge byene er biltrafikken redusert. Men Stavangers ordfører Christine Sagen Helgø ønsker ikke en slik ordning i Stavanger-regionen.

– Jeg tror at det blir såpass vanskelig å innføre tidsdifferensierte bompenger fordi du må så høyt i pris i rushtrafikken at det sannsynligvis ikke lar seg gjennomføre, sier ordføreren.

Hvilke tiltak tror du vil fungere?

– Jeg har tro på det å få ned antall parkeringsplasser og et bedre kollektivsystem. Det tror jeg absolutt er det viktigste for denne regionen, sier hun.

– Det haster

Men regionen har dårlig tid. Avtalen om belønningsmidler gjelder for inneværende år og de neste tre årene. Da må det fortgang til i å få redusert biltrafikken.

– Det haster. Vi har allerede nådd kapasitetsgrensene på store deler av veinettet vårt. Trafikken lider av at det står så stille, sier Ingve Undheim.

Uten sterke virkemidler vil nok bare veksten øke.

– Det er ikke enkelt å snu dette, og jeg tror det er mange virkemidler som må til om man skal klare å redusere trafikken, sier han.