– Det er ikke farlig for gravide å drikke mindre mengder alkohol

– Studiene våre burde vekke oppsikt, sier norsk forsker som har deltatt i omfattende internasjonalt prosjekt.

– Studiene våre burde vekke oppsikt, sier Åshild Skogerbø, som har deltatt i omfattende internasjonalt prosjekt.

SE VIDEO: Forskningsresultatene viser ingen negativ effekt for barnet av et lavt alkoholforbruk hos mor tidlig i svangerskapet. Åshild Skogerbø er undervisningsansvarlig psykolog ved Forsknings- og undervisningsenheten, Psykiatrisk divisjon ved Stavanger Universitetsjukehus.

– Det er ikke negativ effekt av de laveste kategoriene av alkoholbruk. Det å gi den informasjonen til kvinner som har drukket tidlig i svangerskapet, synes jeg er veldig viktig.

Åshild Skogerbø sin avhandling er den fjerde undersøkelsen som viser de samme resultatene. En undersøkelse i England og to undersøkelser i Australia har kommet til de samme konklusjonene.

Forskeren mener selv at studiene bør få gjennomslag fordi de er svært grundige. I underkant av 1700 mor-barn par er testet nevropsykolisk.

– Vi har så mange korrigerende variabler som det heter i den statistiske verden. Kvaliteten på dette studiet er så god at vi etter hvert med stor grad av sikkerhet kan si at det faktisk ikke er farlig å drikke alkoholmengder i de helt lave kategoriene, sier Skogerbø til NRK.

Større mengder alkohol kan skade

Åshild Skogerbø er undervisningsansvarlig psykolog ved Forsknings- og undervisningsenheten, Psykiatrisk divisjon ved Stavanger Universitetssykehus

Den norske forskeren disputerte ved Københavns Universitet med avhandlingen som handler om alkoholforbruk under svangerskap og den nevropsykologiske utviklingen hos barnet.

Skogerbø legger ikke skjul på at skadevirkninger finnes.

Vi ser antydning til effekt når mor drikker ni eller flere alkoholenheter i uken, eller når mor fortsetter å drikke seg full i uke 9 eller senere i svangerskapet, sier hun.

– Informasjon som de egentlig ikke ville ha ut

Skogerbøs abeid er en del av et internasjonalt forskningsprosjekt bestående av Københavns Universitet, Aarhus Universitet, samt Centers of Disease Control and Prevention (CDC), Atlanta, Georgia, USA.

Prosjektet er hovedfinansiert av CDC i USA.

– CDC har gått inn med millioner i dette studiet med et sterkt ønske om å finne effekter av lavt alkoholforbruk. Resultatene ble slått opp veldig stort i USA. I to døgn rullet dette i overskriftene på alle nivåer. CDC forsøkte å kontrollere dette så godt de kunne, med sitt mediekorps. Det er informasjon som de egentlig ikke ville ha ut, sier Skogerbø.

Graviditet og alkohol

Forskningen viser ingen negative effekter av et alkoholinntak på inntil åtte enheter i uken hos gravide.

Foto: Denis Nata / Colourbox

– Fornuftig å holde fast ved at alkohol og graviditet ikke henger sammen

– En av grunnene til at vi ikke hører så mye om det i Danmark eller Norge er at det er problematisk. Det er problematiske resultater i forhold til det man har gitt ut som informasjon fra Folkehelsen i Norge. Der er det nulltoleranse i forhold til alkohol, sier Skogerbø.

Hun viser til at det finnes kvinner som har tatt abort av frykt for at de har skadet fosteret med å drikke alkohol tidlig i svangerskapet.

– Vi synes det er fornuftig å holde fast ved at alkohol og graviditet ikke hører sammen. Samtidig tenker jeg at vi større grad kan differensiere informasjonen i forhold til kvinner som har drukket og som kommer til sin lege og er full av angst når det gjelder hva slags følger drikkingen har fått for fosteret.