Hemmeligholder leieavtale

Dette er skipet som skal sørge for at LNG-satsingen til det interkommunale kraftselskapet Lyse blir en suksess. Men ingen vil fortelle hva det koster å leie det nybygde skipet.

Coral Energy

Coral Energy skal settes inn i drift på nyåret, men ingen får vite hva det koster Lyse å drifte skipet.

-Raten for skipet er konfidensiell. Dette er regulert i kontrakten og det har vi ikke anledning til å oppgi, sier direktør i Lyseselskapet Skangass, Bjørn Torkildsen.

Byggingen av europas største LNG-skip ”Coral Energy” foregår i Tyskland og er nå i sluttfasen. Dåpen finner stede i desember.

Leie


650 personer har i høst vært sysselsatt med å bygge fartøyet som vil ha kapasitet til å frakte 15000 kubikk LNG-gass fra Risavika til Sverige og Østlandet.

-Coral Energy er eid av rederiet Anthony Veder som har kontor i Rotterdam i Nederland. Rederiet vil også være ansvarlig for drift. Skipet vil leies inn til Skangass og skal etter planen settes i trafikk fra januar 2013. Vi har en avtale om leie for de neste 25 årene, sier Torkildsen.

Les også Vurderer ny LNG-stasjon i Risavika

Les også Lyse er heleier av LNG i Risavika

Hemmelig

Men ingen får innsyn i hvor mye som investeres i skipet. Selskapet Skangass AS eies 100 prosent av Lyse Neo AS, som igjen eies av det interkommunale kraftselskapet Lyse Energi.
Stavanger kommune er den største eieren i Lyse Energi med en aksjepost på 43,68 prosent. Sandnes kommune eier 19,5 prosent og Sola 8,7 prosent. Resten av aksjene i Lyse Energi eies av andre kommuner på Nord Jæren.
Men heller ikke de kommunale eierne, det politikerdominerte styret og generalforsamlingen får innsyn i de avtalene som Skangass har inngått i satsingen på LNG fra Risavika.

Planlagt LNG anlegg i Risavika

Lyse har investert store summer i LNG-anlegget i Risavika.

Foto: Illustrasjon

Milliarder

Skangass bruker enorme summer på LNG-prosjektet. I tillegg til å få bygget europas største LNG-fakteskip skal Skangass også bruke en halv milliard på å bygge en ny mottakssentral for gassen ved Lysekil.

Skangass inngikk i år en avtale med det svenske raffineriet Preem i Lysekil om leveranse av LNG.
-Vi skal levere inntil 200 000 tonn LNG i året til Preem. Det gir en årlig kontraktsverdi på rundt en milliard norske kroner de neste 15 årene. Den totale produksjonskapasiteten på LNG-anlegget er 300 000 tonn LNG. Med kontaktene som ligger på plass vil vi ha full produksjon ved anlegget de neste 15 årene, sier Torkildsen.

Les også - For høye utslipp og for mye støy

Les også – Skangass må stoppe testing av LNG-anlegget i Sola

Kapasitet

LNG fra anlegget i Risavika skal transporteres både med lastebil og skip. Hoveddelen av leveransene skal gjøres med skip. Det gjøres i dag med skipet ”Coral Methane” som går mellom Risavika, Øra og Nynäshamn i Sverige. Coral Methane kan laste 7500 kubikk LNG.
-Når produksjonen ved anlegget trappes opp må vi ta i bruk et større skip. Det nye skipet har dobbel så stor kapasitet, sier Torkildsen.

Risavika

Coral Energy skal frakte store mengder LNG fra Rosavika til både Østlandet og Sverige.

Foto: Øystein Otterdal/NRK

Risavika

Skangass er ansvarlig for driften av et LNG-anlegg i Risavika i Sola kommune. Anlegget får en årlig produksjon på 300.000 tonn LNG, tilsvarende energibehovet for to byer av Stavanger størrelse.
Det skal totalt innvesteres 2 milliarder kroner i logistikkkjeden og et av Europas største LNG-anlegg. Lyse har bygd et 50 km gasshøytrykksrør fra Kårstø til Risavika. Det er gass herfra som inngår i produksjonen hos Skangass.

Les også LNG-anlegg får kritikk

Les også Liten risiko for gasslekkasje