Skal finne ut om fjellet kan rase ut

Det er sannsynlig at Norge kommer til å bli ramma av to-tre alvorlige fjellskred de neste 100 åra. Nå jobber geologene med å kartlegge hvor.

Norges geologiske undersøkelse (NG) er i Rogaland for å kartlegge potensielt farlige fjellområder. Forskerne håper at kartlegginga kan gjøre at ras ikke får alvorlige konsekvenser.

Reginald Hermans

Forskernes funn legges rett inn på nettbrettet mens de går i skogen i Vindafjord.

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK
Overvåkning av Nordnesfjellet

Nordnesfjellet i Lyngen i Troms.

Foto: Nordnorsk fjellovervåkning
Mannen webkamera

Fjellpartiet Mannen i Romsdalen blir sett på som kanskje det mest rasfarlige i Norge.

Foto: Åknes/Tafjord-prosjektet
Preikestolen

Tvers over Preikestolen går en stor sprekk. Fjellformasjonen er imidlertid ikke regna som et høyrisikoområde.

Foto: Per Inge Fjellheim
Reginald Hermans

Reginald Hermans.

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

– Hvis bevegelsen øker, kan fjellet falle ut og ned i fjorden. Dette kan forårsake en flere meter høy flodbølge som kan ramme kysten, sier Reginald Hermans, forsker hos Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Han er i Rogaland for å finne ut hvor de skumleste sprekkene er. Denne uka var han i Vindafjord, i et område hvor forskerne veit det er bevegelse i fjellet.

– Her er det oppsprukket fjell. Det indikerer at det er bevegelse i dag, og at det har vært bevegelse tidligere. Denne bergarten har beveget seg siden siste istid, sier han.

Kartlegging i hele landet

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som styrer kartlegginga av fjellskredutsatte områder, altså områder hvor fjell kan rase ut, i dag. Undersøkelsene gjøres av NGU. Landet er delt opp i soner med ulik risiko. En del høyrisikoområder er kjent, samtidig som nye kan dukke opp underveis i kartlegginga.

Ifølge fylkesberedskapssjef Reidar Johnsen fikk Fylkesmannen i Rogaland for noen år tilbake komme med innspill til hvilke områder de mener NGU må ta en nærmere titt på.

– De ser på hvilke fjellpartier som kan rase ut, og hvilke konsekvenser det kan få. Det som er høyest prioritert, er nok masse som kan rase ut i fjord eller sjø, og skape flodbølger, sier Johnsen.

Noen steder blir fjellet sett på som så ustabilt at det er satt i verk helt spesielle tiltak. Både i Lyngen i Troms og Åkneset i Stranda i Møre og Romsdal blir fjellet overvåka.

To til tre skred per 100 år

Unormal aktivitet i fjellmassene blir registrert, slik at befolkninga kan evakueres dersom det er grunn til å frykte ras.

– Hadde en funnet noe slikt i Rogaland, hadde en kunnet etablere en tilsvarende varsling, sier Johnsen.

Reginald Hermans sier det statistisk er sannsynlig at Norge blir ramma av to til tre store fjellskred per 100 år. Nå vil de finne ut hvor det kan skje.

– Det viktigste er å finne ut hvor det er mest sannsynlig at fjell faller ut de neste 400 årene. Hvis målestasjoner og varslingssystem blir installert, kan vi evakuere befolkninga og få folk ut av kritiske områder, sier Hermans.