Vil ha Siddisene til å bo i kollektiv

Boligmangelen i Stavanger presser nå fram kreative måter å tenke på når det gjelder det å bo med trivsel og sunn økonomi. Nå kommer ideen om et bokollektiv midt i Stavanger sentrum.

Boligmangelen i Stavanger presser nå fram kreative måter å tenka på når det gjelder det å bo med trivsel og sunn økonomi. Nå kommer ideen om et bo-kollektiv midt i Stavanger sentrum.

VIDEO: Arkitektkontoret Helen og Hard planlegger bokollektiv i Stavanger.

– Folk ønsker en endring, og ønsker å se nytt på ting, sier Siv Helene Stangeland, sivilarkitekt hos Helen og Hard.

Derfor planlegger arkitektene ved kontoret en helt ny boform i Stavanger. Et bokollektiv der beboerne får dele av hverdagslivet med hverandre. Et kvartal på Storhaug skal rives ned for så å bygges opp igjen i helt ny drakt.

– Slipper tidsklemmen i kollektiv

Siv Helene Stangeland

Siv Helene Stangeland er sivilarkitekt hos Helen og Hard.

Foto: Rolf Marnburg / NRK

– Det blir små rolige gater uten biler innimellom og bofellesskapet er en integrert del av hele bebyggelsen som kommer i kvartalet, sier Stangeland.

– Studier viser at tidsklemmen knapt finnes i et kollektiv fordi en klarer å ordne seg med tjenester og fordi det alltid er folk der som kan ta seg av vedlikehold. Den typen synergier som en kan finne når en bor sammen er et potensial som en går glipp av når en bor hver for seg på hver sin lille flekk, legger hun til.

Ny løsning for bo-kollektiv i Stavanger

Ny løsning for bokollektiv i Stavanger.

Foto: NRK

– Kan løse boligkrisen i Stavanger

Grete Kvindesland

Grete Kvindesland er prosjektsjef for bymiljø og utbygging i Stavanger kommune.

Foto: Rolf Marnburg / NRK

I fjor ble det bygget 650 leiligheter og hus i Stavanger, men det mangler stadig boliger. Prosjektsjef for bymiljø og utbygging i Stavanger kommune, Grete Kvindesland, mener bokollektiv kan være løsningen på boligmangelen i Stavanger.

– Det kan være løsningen nettopp fordi det er et behov for fellesskap og møteplasser. Vi bruker mye areal i dag. Stavanger har den største andelen eneboliger av storbyene i Norge. Det å bo litt smartere og tenke på hva vi kan ha i fellesskap og dele tror jeg er en riktig vei å gå, sier Kvindesland.

185 har meldt sin interesse

I morgen er det åpent møte for alle interesserte der veien videre blir lagt. Hva som skal være fellesarealer blir del av diskusjonen. Og tanken om å dele ser ikke ut til å skremme siddisene.

– Responsen har vært overveldende. Vi hadde vært glad om det hadde kommet 40 påmeldte til seminaret i morgen, men nå er det faktisk hele 185 personer, sier arkitekt Stangeland.

– Vi må ha truffet en nerve. Dette er tydeligvis noe som flere er interesserte i her, legger hun til.