Hopp til innhold

Sparer 70 kroner hver gang restavfallet ikke blir tømt

Fra 1. januar må vi bli flinkere til å kildesortere søppelet vårt. Karmøy kommune vil premiere innbyggere som har lite restavfall.

Viktor Dramadski i renovasjonsavdelingen i Karmøy kommune kjører ut nye bossdunker til innbyggerne

Viktor Dramadski i renovasjonsavdelingen i Karmøy kommune skal levere nye bossdunker til alle i Karmøy kommune.

Foto: Thomas Halleland / NRK

CO₂ i atmosfæren
420,5 ppm
1,5-gradersmålet
+1,09 °C
Les mer  om klima

Det er travelt hos renovasjonen i Karmøy kommune. I løpet av høsten skal alle husstander få nye bossdunker. De 65.000 bossdunkene skal i tillegg kobles til adressen.

– Vi kan godt innrømme at vi har vært blant de dårligste på renovasjon i Norge, men nå blir vi en av de beste, sier Torbjørn Heggheim, som er leder for renovasjonen.

Frem til nå har det bare vært to beholdere, en for papir og en for restavfall. For glass og metall har det vært en bringeordning. Men med de nye dunkene blir det kildesortering av mat, papir, glass og metall og plast.

Rune Holmedal

Rune Holmedal.

Foto: Thomas Halleland / NRK

– Det blir bra. Vi har etterlyst lenge at vi må få bedre kildesortering, så nå skal jeg inn og lese hvordan dette skal gjøres, sier Rune Holmedal etter at han har fått fire nye dunker og avfallsposer for plast kjørt hjem til seg.

Alle må kildesortere neste år

Karmøy kommune er i likhet med alle kommunene i landet nødt til å få til kildesortering. Fra 1. januar 2023 skal mat- og søppelavfallet sorteres ut over hele landet. Årsaken er strengere krav fra EU på hvordan vi sortere søppelet vårt.

– Vi er godt i rute for vi startet planleggingen lenge før lovkravet kom, så dette skal vi få til fra 1. januar. Jeg tror det er andre kommuner som sliter mer, sier Heggheim.

Torbjørn Heggheim - leder for renovasjonen i Karmøy kommune

Virksomhetsleder for renovasjon i Karmøy kommune, Torbjørn Heggheim.

Foto: privat

Målet er at alle skal kildesortere mer, og produsere mindre restavfall. I Karmøy vil de nå premiere de som tømmer restavfallsdunken sjeldnere enn hver 14. dag.

– Hvis du har lite restavfall, så kan du hoppe over en tømming. Da sparer du 70 kroner for hver tømming du hopper over. Du betaler for det du produserer av restavfall.

Alle dunkene blir utstyrt med en sensor som registrerer når dunken blir tømt på renovasjonsbilen. Dermed har renovasjonen i kommunen oversikt over hvilke dunker som blir tømt.

Alle innbyggerne i Karmøy kommune skal få nye bossdunker for å kildesortere bedre

Hver husstand får fire dunker, og søppeldunkene blir merket før de kjøres ut.

Foto: Thomas Halleland / NRK

– Vi går ikke i gang med differensiert avgift før om et år. Vi må være sikre på at ordningen med registrering av dunkene på adressen fungerer før vi deler opp avgiftsgebyret, sier Heggheim.

I dag betaler en standard bolig 3235 kroner for renovasjonsgebyr. Beløpet blir omtrent det samme i 2023. Men når det blir differensiert avgift betaler husstanden femti prosent av avgiften, og så betaler de for hver tømming de har av restavfallet.

– Vi er blant de første i landet til å gjøre det på denne måten. For de som har lite restavfall vil de få lavere gebyr enn de har i dag.

For lite går til gjenvinning

Fra 2023 anbefaler myndighetene differensierte avgifter for å få oss til å kildesortere. I dag går kun 43 prosent av husholdningsavfallet til gjenvinning.

I EU er kravet at innen 2035 skal 65 prosent av alt søppel gjenvinnes.

– Vi får nå en helt ny ordning hos oss, og det krever mentalt skifte hos enkelte, men jeg tror vi skal få med innbyggerne på full kildesortering, sier Heggheim.

Rune Holmedal er i hvert fall klar for kildesortering.

– Nå blir det full fart i kjøkkenskapene.

Flere nyheter fra Rogaland