Hopp til innhold

Nå koster det penger: – Flere dropper ut

Før var behandlingen gratis. Nå må rusavhengige betale for behandlingen i LAR, men det har mange ikke råd til.

LAR Helse Stavanger

Behandlingsrom står tomme etter at helsemyndighetene innførte egenandel for behandling for LAR-pasienter. – Stadig flere dropper ut av terapitimene, sier avdelingssjef for rus og avhengighetsbehandling i Helse Stavanger, Randi Mobæk.

Foto: Cathrine Oftedahl / NRK

– Jeg hadde droppet ut av behandlingen om den hadde kostet penger.

Det sier Monika Mikalsen, som er tidligere rusavhengig.

– Jeg har minstesats i uførepensjon, og hadde ikke klart å betale regningen. Da måtte jeg nok ha prioritert mat, strøm og husleie i stedet.

Monika Mikalsen

Monika Mikalsen fikk et helt nytt liv etter behandlingen hun fikk gratis hos LAR. – Med det nye kravet om egenbetaling, vil flere droppe ut, mener hun.

Foto: Cathrine Oftedahl / NRK

NRK har tidligere fortalt om Monika Mikalsen, som føler seg som nytt menneske etter å ha fått behandling hos LAR.

Helt siden oppstart for over 20 år siden har behandlingen hos LAR vært gratis.

Men i løpet av de siste årene har helseforetak her i landet innført egenandel for disse pasientene.

I Helse Stavanger er prisen 375 kroner per time. Den gjelder for veilednings- og terapitimer, mens medisin er unntatt.

Med den nye egenandelen ville behandlingen Mikalsen fikk, kostet henne 600 kroner i uken.

Hun kjenner flere som ikke møter opp til behandlingen sin nå.

– De har ikke råd. Valget står om brød eller behandling.

Har vært gratis fram til nå

De Mikalsen kjenner er ikke de eneste som ikke møter opp.

Dette gjelder LAR-pasienter i hele landet, ifølge Prolar Nett, en brukerorganisasjon for LAR-pasienter. Selv om prisen og hva de betaler for kan variere fra sted til sted.

Noen foretak har også reservert seg fra å innføre egenandelen, sier leder av Prolar-nett, Ronny Bjørnestad.

– Vi har slåss mot dette i årevis, men vi hadde ikke noe valg. Vi har vurdert mulighetene for fritak større enn det vi har hatt anledning til.

Det sier avdelingssjef for rus og avhengighetsbehandling i Helse Stavanger, Randi Mobæk.

Hun bekrefter at pasienter uteblir fra timene.

Randi Mobæk

Avdelingssjef for rus og avhengighetsbehandling i Helse Stavanger, Randi Mobæk, er bekymret.

Foto: Cathrine Oftedahl / NRK

– Flere velger bort den behandlingen vi vet at de trenger. Dette er sårbare mennesker, og konsekvensen er at de blir veldig syke.

Større risiko for tilbakefall

Pasientene sliter med både fysisk og psykisk sykdom, i tillegg til avhengighetsproblematikk.

– Nå får de hverken helsesjekken, de rette medisinene eller terapien de skal ha, og dermed har de større risiko for tilbakefall.

Hun mener muligheten for å komme ut av rusavhengighet og bygge seg opp til å få bedre mestring av livet blir satt på vent.

Og hun får støtte hos Prolar Nett.

Avdelingsleder Kenneth Egeland synes innføringen av egenandelen er hårreisende.

Kenneth Egeland, Prolar Nett

Kennet Egeland, avdelingsleder Prolar Nett.

Foto: Cathrine Oftedahl / NRK

– Dette er en dårlig stelt gruppe mennesker som allerede har falt mellom mange stoler. De har lite fra før, og nå mister de den biten som holder dem litt igjen fra å falle utpå enda en gang.

Han er sikker på at mange kommer til å prioritere vekk behandlingen.

– Og dette gjelder de som har aller mest behov for helsehjelp, påpeker han.

Mange har i tillegg gjeld opp til ørene.

– Det bare bygger seg opp.

LAR

Kenneth Egeland, avdelingsleder i Prolar Nett i samtale med daglig leder Bente Sikveland i LAR Helse Stavanger. De er begge bekymret for LAR-pasientene som nå må ut med penger for å få helsehjelpen de trenger.

Foto: Cathrine Oftedahl / NRK

– Regjeringen må ta ansvar

Dette er en sårbar gruppe som må skjermes mot å betale egenandel for behandling, sier leder for Allmennlegeforeningen, Nils Kristian Klev.

Nils Kristian Klev, leder for Allmennlegeforeningen

Nils Kristian Klev, leder for Allmennlegeforeningen.

Foto: Thomas B Eckhoff / Den norske legeforening

Han mener det må etableres løsninger som fritar fra egenandeler slik at pasientene kan fortsette behandlingen for å bli rusfrie.

Noen kommuner tilbyr i dag kommunalt frikort som gir personer med lav inntekt fritak for egenandel, men det gjelder ikke alle. Vi trenger derfor nasjonale løsninger.

– De samfunnsøkonomiske konsekvensene blir større enn tapet av egenandeler dersom pasientene ikke fortsetter behandlingen, mener Klev.

Vil se på regelverket

Tidligere har helse- og omsorgsministeren uttalt at psykiatri og rus skal skjermes mot kutt.

Pressebilde av statssekretær Karl Kristian Bekeng.

Statssekretær Karl Kristian Bekeng i Helse- og omsorgsdepartementet.

Foto: Esten Borgos / BORGOS FOTO AS

– Regjeringens mål er at mennesker med omfattende problemer med rus skal få den behandlingen og oppfølgingen de har behov for i den offentlige helsetjenesten, sier statssekretær Karl Kristian Bekeng i Helse- og omsorgsdepartementet.

Hvis det er slik at pasienter dropper ut av behandling på grunn av egenbetaling, og at regelverket er til hinder for at de i enkelte tilfeller kan slippe egenandel, må de se på regelverket, sier han.

Håper flere kan få gjennomføre

Monika Mikalsen og Lena Endresen.

Monika Mikalsen brukte mye av terapien på tur sammen med terapeuten Lena Endresen.

Foto: Hanne Høyland / NRK

Selv er Mikalsen veldig glad for at hun klarte å gjennomføre behandlingen før betaling ble innført.

Uten den hadde hun nok falt tilbake til rusen, mener hun.

– Før var jeg redd folk, og våget ikke å gå ut. Nå har jeg et innholdsrikt liv med fast jobb og andre aktiviteter.