– Røyking i stedet for injisering reduserer faren for overdose betraktelig

Røyking av heroin, og motgift i form av nesespray skal bidra til å senke antall overdoser i Norge. I dag lovte helseministeren 10 millioner kroner hvert år for å redusere overdoser.

Åse Odland, dagleg leiar Funkishuset i Sandnes.

SE INTERVJUET: Åse Odland, daglig leder ved Funkishuset i Sandnes, var gjest i dagens fjernsynssending i NRK Rogaland.

Over 250 mennesker mister livet etter narkotikaoverdose hvert år, det er over 250 flere enn nullvisjonen vedtatt i Stortinget i mars 2013. Men for å få til det vil nå helseminister Bent Høie blant annet oppfordre helsepersonell til å anbefale røyking av heroin som et alternativ i stedet for sprøyter.

Bent Høie kritiserte i fjor høylytt daværende helseminister Jonas Gahr Støres forslag om å tillate røyking av heroin på sprøyterom. Han mente da at det ville «lage sprøyterommet til et sted der det blir lovlig å bruke narkotika, som ellers i samfunnet er forbudt.»

I den nye overdosestrategien som ble presentert i Stavanger i dag åpner han derimot for at helsepersonell skal «anbefale å utforske inhalering som alternativ.»

Og selv om flere vil hevde at røyking av heorin ikke vil ha nødvendig effekt, men Høie det er totalpakken som kan endre på ting.

– Dette er ikke et problem vi løser med et tiltak, det er et problem vi må jobbe med systematisk på mange ulike områder. Da kan vi ikke si at et tiltak er for lite, men at det er summen av alle tiltakene som kan få ned antallet, sier helsestatsråden

Dette skal ikke bety at regjeringen vil åpne for røyking av heroin på sprøyterom.

Tar erfaring fra sandnesprosjekt

Han mener forskjellen ligger i at det må gjøres på en måte som når alle de sprøytenarkomane, ikke bare gruppen som går på sprøyterom.

Det er Funkishuset i Sandnes sin erfaring med røyking av heroin i det såkalte Switch-prosjektet som skal være grunnlaget for et av tiltakspunktene fra Høie, men også tiltak som utdeling av motgift i form av nesespray til brukere og pårørende skal prioriteres.

Totalt er det satt av 40 millioner kroner de neste fire årene til Nasjonal overdosestrategi.

(Artikkelen fortsetter under fjernsynssaken)

Helseministeren vil ha fleire narkomane til å røyke heroin i staden for å setta sprøyter. Det er den mest effektive oppskrifta for å få ned overdosedødsfalla, sa Bent Høie - da han presenterte regjeringa sin nye overdosestrategi i Stavanger idag.

Kritiske røster

Det er en rekke kritikere som har kommet på banen ved tidligere forslag. Da Støres røykeforslag kom i fjor, ble det flere ganger nevnt at det er svært få av overdosene som kommer av heroinbruk.

Forskning fra Statens institutt for rusforskning (Sirus) viste i 2011 at kun 30 prosent av overdosedødsfallene var på grunn av heroin. Metadon og såkalte naturlige opiater fra legemidler sto for 42 prosent av overdosene.

Og selv om det er tilfelle, må det satses på å få bukt med overdosene på flere områder.

– Om lag halvparten skyldes metadon, men problematikken er jo den samme. Når vi skal jobbe med dette så må vi bruke den samme strategien for å unngå overdosedødsfall, enten det er heorin eller andre rusmidler, sier Høie.

Mye av debatten har stått på om den eventuelle røyking av heorin skal skje på sprøyterom, men det spørs om det ville hatt den største effekten. Mindre enn en prosent av injeksjonene som settes, settes ifølge Politiet i Oslo i sprøyterom.

Sirus sa derimot i sin høringsuttalelse at de så positivt på forslaget om å røyke heroin på sprøyterom, med forbehold om at norske kommuner ønsket å etablere sprøyterom.