Hopp til innhold

Riksantikvaren betaler én av fem utgravninger

Hvert år gjennomføres det rundt 100 arkeologiske utgravninger i Norge. Halvparten av sakene berører private utbyggere.

Vikinggrav

Her ligger det graver fra Vikingtiden. Det er også her Vegard Voll og Anne Rimestad Orre skal bygge ny driftsbygning.

Foto: Arild Eskeland / NRK

– I omtrent 20 ulike saker hvert år dekker Riksantikvaren kostnadene til arkeologiske undersøkelser. Det er vanskelig å skille ut alle landbrukssakene, opplyser seksjonssjef Isa Trøim hos Riksantikvaren.

Tall fra Riksantikvaren viser at det årlig utføres omkring 100 arkeologiske utgravinger i Norge. De siste ti årene har det blitt utført om lag 1000 utgravinger. Dette inkluderer ikke middelalderarkeologi.

De siste ti årene er fem saker klassifisert som landbruksbygg og ni saker omfatter drenering. 40 saker er betegna som nydyrkingssaker.

  • 17 er definert som mindre privat (der staten tar alle kostnader)
  • 22 er definert som større private. Staten har gitt tilskudd i om lag en tredjedel av disse.

Støtter at staten må betale

Bøndene Vegard Voll og Anne Rimestad Orre på Sola fikk regning på 700.000 kroner for arkeologiske undersøkelser på gården sin.

– Dette er urimelig, og bør dekkes av staten, mener stortingsrepresentant Olaug Bollestad (KrF).

– Dersom storsamfunnet vil bevare og grave opp fortidsminner, må storsamfunnet betale. Det er umulig å pålegge enkeltpersoner dette ansvaret, fortsetter Bollestad, som vil ta saken opp med stortingsgruppen sin.

De anket til Riksantikvaren, men fikk onsdag avslag. Nå ankes avgjørelsen inn for Klima- og miljødepartementet.

– Det er feil at vi skal ta regningen, mener bonde Vegard Voll.

Vegard og Anna Voll

Vegard Voll og Anne Rimestad Orre viser leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes (t.v.), papirene i saken. På Annas fang sitter lille Olava.

Foto: Arild Eskeland / NRK

Mange fornminner i Rogaland

I mindre, private hager og eiendommer er det statens ansvar å betale for arkeologiske utgravinger. Men for næringsvirksomhet, er det i utgangspunktet grunneier som skal betale.

Geir Pollestad, Sp

Geir Pollestad er stortingsrepresentant for Senterpartiet.

Foto: Margret Helland

– Dette er nok vanligere i Rogaland enn andre steder, for Jæren er svært landbrukstett, samtidig som det har bodd mennesker her siden istiden, sier avdelingsleder for fornminner, Håkan Petersson ved Arkeologisk museum i Stavanger.

Politisk støtte fra flere partier

Bollestad

Olaug Bollestad er stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti.

Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Silje Hjemdal (Frp) mener i stedet staten må betale for utgravingene. Hun har allerede stilt spørsmål til kulturminister Trine Skei Grande (V) om saken.

Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) har fått flere henvendelser fra bønder som må betale utgravingene selv.

Sveinung Stensland

Sveinung Stensland er stortingsrepresentant for Høyre.

Foto: Erik Waage / NRK

– Jeg mener det er en god regel at staten betaler, for da må de også prioritere hardere hvor det skal graves ut, og hvor det ikke er nødvendig, sier Pollestad.

Også Sveinung Stensland (H) mener det er feil at privatpersoner skal betale for utgravinger.

– Det virker urimelig å bli belastet med en så stor sum, og det vil være alvorlig for dem det gjelder. Jeg vil derfor undersøke om det kan finnes en løsning i saken, sier han.