Hopp til innhold

Ordfører vil lenke seg fast mot vindkraft

Både i Tysvær og Bjerkreim kommune har vinden snudd. I dag sa formannskapene nei til vindkraftutbygging. Nå lover både ordfører og varaordfører i Tysvær at de lenker seg fast om det blir vindkraftutbygging.

Ola Apeland og Sigmund Lier

Varaordfører Ola Apeland (H) og ordfører Sigmund Lier (Ap) har snudd i vindkraft-saken. Nå er de klar for å gjøre alt for at Tysvær skal forbli vindmølle-fri.

Foto: Torkel Anstensrud Schibevaag / NRK

Det politiske miljøet i Tysvær ønsker at konsesjonene NVE ga ut i 2006, 2013 og 2014 reverseres. I dag ba et enstemmig formannskap at rådmannen behandler Gismarvik og Tysvær vindpark på ny.

– Nå er behandlingen av begge disse vindparkene stanset hos NVE, frem til kommunen har hatt et møte med dem. Vi ønsker å bringe nye opplysninger på bordet, samt å få svar på spørsmål vi har, sier ordfører Sigmund Lier (Ap).

Ifølge rådmann Sigurd Eikje er det planlagt mellom 24–28 vindmøller fordelt på tre vindparker. Den største vindparken blir Dalsbygda, der det er søkt om å bygge mellom 10 og 14 stykker.

Selv om tidligere kommunestyrer har kommet med positive uttalelser knyttet til vindkraftutbyggingen, så mener ordføreren at vedtakene ble gjort i en annen tid.

– De hadde et annet beslutningsgrunnlag enn det vi har i dag. Nå vet vi mer. Jeg har sagt på et folkemøte at vi skal lenke oss fast til vindmøllene om dette blir en realitet, sier Lier.

Skal sove ute til det stanses

Også varaordfører Ola Apeland (H) har tenkt å være med på den aksjonen hvis det blir nødvendig.

– Jeg er ikke så glad i å sove utendørs i telt, men jeg skal gjøre det til en eventuell utbygging er stanset, sier Høyre-politikeren.

Ola Apeland og Sigmund Lier

De to topp-politikerne i Tysvær står sammen med resten av formannskapet for å få stanset utbyggingen av vindkraft i kommunen.

Foto: Torkel Anstensrud Schibevaag / NRK

Han karakteriserer det som helt uaktuelt med vindmøller i kommunen, og innrømmer at politikerne har innsett at konsekvensene med vindmølleparker er større enn fordelene det fører med seg.

– Det skjedde noe i vår når nasjonal ramme for vindkraft ble lagt frem. Tysværbuen og politikerne våknet. Omfanget var større enn det vi trodde.

– Hva tenker du på da?

– Det er store landskapsinngrep, veikonstruksjoner som må bygges, visuelle inngrep i naturen og det harmonerer ikke med vårt fokus på reiseliv, svarer varaordføreren.

210 meter høye

Ifølge ordfører Lier er det planlagt vindmøller i kommunen med en størrelse på 210 meter.

– Sett Oslo Plaza oppå Postgirobygget, så skjønner du hvor høyt det blir. Vi har blitt påvirket og bevisst over hvilke ødeleggende effekt dette vil få for natur, fauna og naboer. Denne kraften trenger vi ikke. Derfor skal vi stå sammen for at disse vindparkene stanses, sier Sigmund Lier.

24. september skal vindpark-planene igjen opp til behandling i formannskapet i Tysvær. Da vil en ny saksutgreiing fra rådmannen bli presentert.

Flere sier nei

Også i Bjerkreim i Rogaland har vinden snudd.

Så sent som i april i år ga formannskapet i Bjerkreim dispensasjon til Norsk Vind Energi fra LNF-formålet (landbruk, natur og friluftsliv) i kommuneplanen, og åpna dermed for byggestart av Faurefjell Vindkraftverk.

Dette skapte flere reaksjoner, og blant annet aksjonsgruppa «Nei til vindkraft på Faurefjell i Bjerkreim» klagde på vedtaket. I dag ble saken tatt opp i formannskapet på ny.

Bjerkreim

Vindkraftmotstandere er klare for å kjempe mot nye vindkraftplaner i Bjerkreim.

Foto: Torkel Anstensrud Schibevaag / NRK

Flere parti melder nå at de har snudd og er mot utbygginga som de var for tidligere i år.

I formannskapet var det fire mot tre stemmer imot å gi dispensasjon til vindkraftutbygging på Faurefjell.

– Jeg skiftet mening fordi det er et for stort inngrep i naturen. Møllene som kan komme er vesentlig høyere enn først planlagt, sier kommunestyrerepresentant Karl Gjedrem (Ap).

Utsettelse

Selv om det var fire mot tre i formannskapet, er det ikke endelig bestemt at det ikke skal bygges vindturbiner på Faurefjell. I vedtaket ligger det nemlig en utsettelse.

Grunnen til at de ønsker en utsettelse er at flere hevder det må gjøres en ny konsekvensutredning.

– Det ble gjort en konsekvensutredning i forbindelse med konsesjonssøknaden i 2014. Mye har forandret seg siden da, blant annet hvor høye vindmøllene skal være, sier ordfører i Bjerkreim kommune, Torbjørn Ognedal (Sp).

Det er ikke bestemt hvor mange og hvor høye turbinene Norsk Vind Energi eventuelt vil bygge på Faurefjell, men de har signalisert at det i dag er aktuelt med ti 200 meter høye turbiner.