Hopp til innhold

Politiet klare til å etterforske Tengs-saken videre

Hans Vik, politimester i Sør-Vest politidistrikt, kjenner seg ikke igjen i kritikk fra Tengs-dommen. Han er motivert til å gå videre med saken.

Politimester i Sør-Vest politidistrikt, Hans Vik, sitter med Tengs-dommen

Hans Vik, politimester i Sør-Vest politidistrikt, uttaler seg for første gang etter frifinnelsen i Birgitte Tengs-saken.

Foto: Tom Edvindsen / NRK

Vi må ikke miste troen på at det er mulig å oppklare. Vi skal snu de steinene og gjøre de undersøkelsene som har oppklaringspotensialet i seg.

28 år har gått siden Birgitte Tengs ble drept på Karmøy. En uke har gått siden Johny Vassbakk ble frifunnet for drapet i lagmannsretten.

Hans Vik, politimester i Sør-Vest politidistrikt, sier til NRK at det kan være aktuelt å ta opp igjen Tengs-saken og etterforske den på ny.

Det er en sak med et veldig spesielt forløp. Men hvis det er et oppklaringspotensial og hvis det er, eller kommer nye spor eller teknologi som kan føre til en oppklaring, er jeg den første til å iverksette den etterforskningen.

Han uttaler seg for første gang etter å ha lest dommen i Tengs-saken som endte med full frifinnelse.

Vik er klar i talen på hva det første han tenkte var når han hørte at dommen endte med frifinnelse.

– Jeg tenker mye på foreldrene til Birgitte, Karmøy-samfunnet og at vi ikke har klart å oppklare den saken.

Kjenner seg ikke igjen i «ukritisk etterforskning»

I dommen fikk politiet og påtalemyndigheten krass kritikk, og ord som bekreftelsesfelle ble brukt.

Vi tar kritikken på alvor. Bekreftelsesfellen er alltid en risikofaktor i etterforskningen. Det er noe vi må være oppmerksomme på.

Han påpeker at dommen ikke enda er rettskraftig, og han vil ikke uttale seg om detaljer i dommen før den er det.

Jeg har sett at det står at etterforskningen har vært ukritisk, men ut ifra etterforskningen jeg er kjent med, kjenner jeg meg ikke igjen.

Riksadvokaten kan fremdeles anke dommen til Høyesterett.

– Vil du si noe til Johny Vassbakk?

– Han er frifunnet, og jeg ønsker han alt godt i livet, sier Vik.

Også forsvarerne, Stian Kristensen og Stian Bråstein, har i retten hevdet at politiet og påtalemyndigheten har gått i bekreftelsesfellen.

Stian Kristensen med Tengs-dommen

Stian Kristensen mener det er en rettssikkerhetsgaranti at lagmannsretten ikke lot DNA-beviset avgjøre dommen.

Foto: Tom Edvindsen / NRK

Dette er ord vi selv har brukt, så beskrivelsen lagmannsretten kommer med er lett å være enige i. Men det er viktig å påpeke at vi har hatt et ryddig og godt samarbeid med påtalemyndigheten, selv om vi har vært rykende uenige faglig om hvordan en skal forstå det totale bevisbildet.

En spennende DNA-debatt i vente

Kristensen sier at en av tingene forsvarerne og påtalemyndigheten har vært uenige om er hvordan det mye omtalte DNA-sporet skal forstås og tolkes.

Jeg var langt ifra overbevist om det kom til å bli tatt ut tiltale i denne saken, så svaret på spørsmål om jeg ble overrasket over at påtalemyndigheten og politiet har lent seg så mye på DNA-beviset er ja.

Politimesteren mener det vil bli spennende å følge og delta i en kommende debatt om synet på DNA-bevis i andre saker.

En ting er DNA, men en annen ting er handlingsrelevansen. Altså tilknytningen mellom DNAet og selve handlingen, sier Vik.

Politimester i Sør-Vest politidistrikt, Hans Vik

Hans Vik, politimester i Sør-Vest politidistrikt, sier de har brukt mye penger og ressurser på etterforskningen.

Foto: Tom Edvindsen / NRK

At lagmannsretten nå sier at DNA-beviset ikke er nok, mener Kristensen er en rettssikkerhetsgaranti.

Det må gjøres gjerningsrelevant. Det er i tråd med det de ledende på feltet også sier.