Hopp til innhold

Til kamp mot selskap som ansetter papirløse

Et selskap oppretta for å få ikke-returnerbare flyktninger ut i jobb får lederen av arbeids- og velferdskomiteen på Stortinget til å reagere. – Ulovlig, bekrefter politiet.

Arve Kambe (H)

Arve Kambe (H) oppfordrer selskapet til å heller ansette arbeidsløse nordmenn, flyktninger og asylsøkere med opphold.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

I går hadde papirløse Tita Abraham Mekonnen første arbeidsdag i kantina til IMI-kirken i Stavanger. Hun er engasjert gjennom innleiefirmaet Plog AS, som jobber for å sysselsette ikke-returnerbare flyktninger.

– Dette er helt uakseptabelt. Jeg forutsetter at Arbeidstilsynet rydder opp, sier Arve Kambe (H).

Plog AS driver dyktige.no, og beskriver seg selv som en buffer mellom bedrifter og utlendingsmyndighetene. De ansetter kun ikke-returnerbare flyktninger med endelig avslag på asylsøknaden.

Hun har fått endelig avslag på asyl i Norge, og hjemlandet vil ikke ta henne imot. Likevel har hun fått seg jobb i Stavanger, men mot myndighetenes vilje.

VIDEO: Papirløse Tita Abraham Mekonnen fra Eritrea arbeider i kantina i IMI-kirken i Stavanger.

Ber domstolene avgjøre

Arne Viste

Arne Viste har etablert et innleiefirma for å få papirløse i arbeid.

Foto: Arild Eskeland / NRK

– Det er den gjengse oppfatningen at dette er ulovlig, men vi mangler en rettslig avgjørelse på det, sier Arne Viste, daglig leder i Plog AS.

Det han vil at domstolene skal svare på er Grunnloven §110 sin relevans for de ikke-returnerbare flyktningene.

Politiet avviser at det er noen tvil om lovligheten i dette arbeidet.

– Etter norsk lov er det ulovlig. Utlendingsloven, som gjelder her, er vedtatt på Stortinget på lik linje med grunnloven. Så disse lovene er i samsvar med hverandre, sier politiinspektør Leif Ole Topnes i Sør-Vest politidistrikt.

Mener de løser skattefloka

– Det er fint å ta imot folk som trenger hjelp, men å ha de i jobb er et brudd på Utlendingsloven og norsk arbeidsliv, sier Arve Kambe, leder i arbeids- og velferdskomiteen på Stortinget.

– Vi skal ha det slik at de som jobber i Norge betaler skatt og opptjener rettigheter. Det får man ikke om man ikke har arbeidstillatelse. Jeg vil oppfordre bedrifter til å ha orden i papirene. Har man fått avslag skal man ut av Norge, sier han.

Plog AS opplyser at de trekker beløpet som skulle blitt skattet fra hver ansatt, samler det på en konto, og ønsker å betale det til myndighetene. Kambe er ikke imponert.

– Det er tusenvis av nordmenn, flyktninger og asylsøkere med opphold som ikke har jobb. Jeg oppfordrer dem til å heller tilby arbeid til dem som har oppholdstillatelse, og dermed betaler skatt, arbeidsgiveravgift, trygdeavgift og pensjon, sier han.

Politiet advarer mot gråsoner

For politiet i Rogaland har oppstarten blitt et dilemma.

– Vi forstår folks ønske om å hjelpe folk som er i en vanskelig situasjon. Men at det etableres gråsoner i samfunnet for dette, er ikke bra, sier politiinspektør Leif Ole Topnes i Sør-Vest politidistrikt.

– Jeg vil også legge til at dette er mennesker som er i en sårbar situasjon, og det er noe en skal ha i bakhodet når det etableres ordninger hvor disse menneskene kan bli utnyttet. Uten at det er noen grunn til å tro de blir det i denne saken.