NRK Meny
Normal

Har oppfattet ønsket om å fortsatt være ett distrikt

Politimesteren i Haugaland og Sunnhordland er positiv til sammenslåing med Rogaland politidistrikt, bare de ikke blir splittet i to. Dette har politidirektøren fått med seg.

Odd Reidar Humlegård

Politidirektør Odd Reidar Humlegård

Foto: NRK

– Det viktigste er at Haugaland og Sunnhordland politidistrikt ikke blir splittet opp og delt mellom Rogaland og Hordaland, sier politimester Steinar Langholm.

Steinar Langholm

Politimester Steinar Langholm i Haugaland og Sunnhordland politidstrikt

Foto: Eirin Larsen / NRK

I dag var politidirektør Odd Reidar Humlegård i Haugesund for å se på politidistriktet.

Han sier at ny organisering av politiet fører til færre politidistrikt, mellom 6 og 10, mot dagens 27.

–Det er for mange politidistrikt i Norge som ikke er robuste nok til å møte de neste 10–20 årene, sier Humlegård.

Men Langholm fikk ikke noe løfte fra politidirektøren om at de skal bestå som et samlet distrikt.

–De har forklart situasjonen for oss, og den er vel kjent, sier Humlegård.

Vil ha sterkere lensmannsdistrikt

Humlegård sier at det blir flere fylker i hvert nye politidistrikt.

–Dersom det blir flere enn 10 distrikt, blir ikke politiet mer robust, det må vi ordne på andre måter. Vi må få mer robuste lensmannsdistrikt, sier Humlegård.

Han viser til at det er politikerne som til syvende og sist skal avgjøre hvor mange politidistrikt vi skal ha.

Langholm viste fram hvor langt Haugaland og Sunnhordland er kommet når det gjelder å utvikle gode tjenesteordninger som sikrer en forsvarlig beredskap. De vil heller bli slått sammen med Rogaland politidistrikt, enn å bli splittet mellom Rogaland og Hordaland.

Ønsker et stort Vestlandsdistrikt

Tidligere politimester i Rogaland, Geir Gudmundsen, vil ha ett stort Vestlandsdistrikt.

Les mer: – Skaper usikkerhet og tar politiressurser

Haugaland og Sunnhordland må fortsette som ett distrikt, sier Langholm.

Også politimesteren i Rogaland er for en sammenslåing med Haugaland og Sunnhordland politidistrikt.

Les mer: – Vi er både bærekraftige og robuste nok

Akkurat nå pågår diskusjonen over hele landet om hvor mange og hvor store politidistriktene skal være. Det er Stortinget som avgjør saken.