Hopp til innhold

– Skaper usikkerhet og tar politiressurser

– Alle utredningene om hvordan politiet skal arbeide skaper usikkerhet internt. Det tar fokus vekk fra hovedoppgavene våre, sier politimesteren i Hordaland. Nå krever han en rask avgjørelse på hvordan politiet skal organiseres.

Geir Gudmundsen politianalysen

VIL HA VESTLANDSPOLITI: Politimester Geir Gudmundsen tar til motmæle mot statssekretær Hans Røsjorde (Frp), som ikke vil ha fellespoliti på Vestlandet. Gudmundsen ber også om en rask avklaring av politiets nye organisering.

Foto: Jon Bolstad / NRK

Hans Røsjordet

GEOGRAFISKE UTFORDRINGER: Statssekretær Hans J. Røsjorde (Frp) ser på politisammenslåing mellom Hordaland og Rogaland som lite aktuelt.

Foto: Larsen / SCANPIX

– Det er på tide med en avklaring, sier Geir Gudmundsen, politimester i landets nest største politidistrikt.

Det arbeides fortsatt politisk med politianalysen, etter at Røksund-utvalget i fjor sommer foreslo å kutte antall politidistrikter fra 27 til seks, og redusere antall tjenestesteder fra 354 til 210 på landsbasis.

Den konklusjonen sluttet politidirektør Odd Reidar Humlegård seg senere til, sammen med de fleste av landets politimestre. Unntaket er i Nord-Norge, der man mener avstandene er for store til at den nye modellen vil være praktisk gjennomførbar.

På Vestlandet er forslaget å slå sammen Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland i ett stort distrikt, men i forrige uke sa statssekretær Hans J. Røsjorde (Frp) i justisdepartementet at det neppe blir noe av, og pekte på geografiske utfordringer.

– Det er bare å ta frem norgeskartet. Da tror jeg svaret gir seg selv, sa Røsjorde til NTB.

– Trenger en rask avgjørelse

Avdelingsdirektør Kaare Songstad i Politidirektoratet har også gått ut og sagt at han tror det blir flere distrikter enn de seks som er foreslått.

Politimester Geir Gudmundsen i Hordaland mener det er på høy tid å ta en beslutning i saken.

– Det er på tide at vi får en rask avgjørelse, slik at vi kan rette blikket mot oppgaveløsingen vår, og ikke bruke enda mer ressurser på hvordan vi skal organisere oss, sier politimesteren.

Vil ha stort Vestlands-politi

Politidistriktene

FORSLAGET: Slik blir inndelingen i politidistrikter, hvis analyseutvalget og politidirektøren får det som de vil.

Foto: Politidirektoratet

Gudmundsen håper forsatt på et kjempedistrikt på Vestlandet, og gir ikke opp tanken etter Røsjordes uttalelser.

– Den politiske behandlingen er ikke ferdig, prosessen pågår. Hordaland er nok best tjent med at man ikke slås sammen, men løfter man blikket og ser på regionen som helhet, er det mye som taler for sammenslåing. Jeg merker meg at nabolandene i Norden også er i en prosess med omorganisering, og at Sverige, som er større enn Norge både i utstrekning og folketall, nå har besluttet å gå inn for syv politidistrikter. Jeg håper politikerne skuler til Sverige når saken skal avgjøres, sier Gudmundsen.

Han mener bedre beredskap og mindre avhengighet av beredsskapsstyrkene i Oslo er et av hovedargumentene for sammenslåing i vest.

– Det samme gjelder bekjempelsen av kriminalitet, som blir mer og mer internasjonal og grenseoverskridende. Det krever helt andre måter å møte den på enn det vi klarer hvis vi blir for små, sier politimesteren.

– Vil få mer lokalt politi

Mange av landets ordførere har protestert mot lokale nedleggelser, og brukt ord som «katastrofe» om konsekvensene ute i distriktene. Gudmundsen mener frykten for et «aksjonspoliti» med mindre sivilt preg er ubegrunnet.

Det er viktig å få det avklart, slik at vi kan rette fokuset i enda større grad ut mot publikum for å gjøre en best mulig jobb der.

Geir Gudmundsen, politimester i Hordaland

– Hvis du får lagt ned lensmannskontrorer, får du frigjort ressurser som kan brukes til å være mer ute i lokalmiljøet. Får vi det til, vil det bli mer politi lokalt enn i dag. Dessuten har vi en teknologiutvikling som vil gjøre at politiet kan ferdigstille flere oppgaver ute, og at digitale løsninger vil erstatte personlig oppmøte for publikum. Litt forenklet sagt skal politiet komme til innbyggerne, og ikke omvendt.

– Så de som frykter at politiet vil bli mindre tilstedeværende lokalt, tar feil?

– Jeg mener at det vi jobber med å få til, er et mer synlig politi, også lokalt.

– Det skaper usikkerhet

Nå tar Gudmundsen altså til orde for en rask avklaring av hva man skal gjøre med politianalysen. Det sier han etter å ha vært gjennom en rekke omorganiseringsforslag de siste årene.

– Vi har på mer eller mindre hele 2000-tallet vært under omorganisering. I 2002 gikk vi fra 54 til 27 politidistrikter. Da skulle vi også se på antall lensmannsdistrikter, men det ble ikke gjennomført, og siden har vi hatt en rekke utredninger på hvordan politiet skal arbeide og hvordan vi skal struktureres. Det gir en usikkerhet for publikum og de som jobber i politi- og lensmannsetaten som vi bør få avklart, mener Gudmundsen.

– Har det virket forstyrrende for politiets arbeid?

– Det skaper usikkerhet, og det er klart at det tar fokus vekk fra hovedoppgaven vår. Det er viktig å få det avklart, slik at vi kan rette fokuset i enda større grad ut mot publikum for å gjøre en best mulig jobb der, sier politimesteren.