– Vi er både bærekraftige og robuste nok

Politiet i Stavanger vil slå seg sammen med Haugesund og stå på egne ben. Haugesundspolitiet vil inn i storregion sammen med Bergen.

Hans Vik

Politimester Hans Vik i Rogaland politidistrikt mener at distriktet kan stå på egne ben sammen kollegene i Haugesund.

Foto: Arild Eskeland

– Vi er uenige i at Rogaland politidistrikt skal bli en del av region Vest, og mener at vi med god margin vil være både bærekraftige og robuste nok dersom vi slås sammen med Haugaland & Sunnhordland politidistrikt.

Det er hovedkonklusjonen i høringsuttalelsen fra Rogaland politidistrikt.

Les også: Professor kritisk til sentralisering av politiet

Les også: Ett politi – nært eller fjernt?

Rogaland politidistrikt omfatter i dag kommune sør for Boknafjorden og deler av Ryfylke. Politiet mener at dette området, sammen med det som i dag er Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, er stort og sterkt nok til å stå på egne bein.

Rogfast bør føre til sammenslåing

Politianalyseutvalget har lagt fram tre forskjellige modeller for den fremtidige organiseringen. Disse modellene innebærer at dages 27 politidistrikter enten blir 18, 10 eller 6 distrikter.

Rogfast, Arsvågen

Rogaland politidistrikt bruker Rogfast som argument for en sammenslåing med Haugaland og Sunnhordland politidistrikt.

Foto: Statens Vegvesen / NRK

I modellen med seks distrikter blir Rogaland politidistrikt del av Region Vest. Ledelsen i politidistriktet avviser forslaget om å inngå i denne regionen, som også vil omfatte Hordaland.

Les også: – Bergen er naturlig hovedsete for politiet

Rogaland politidistrikt har tidligere ment at det ikke er nødvendig å slå sammen de to politistriktene i fylket. Nå mener de at forutsetningene er endret.

– Nå er byggingen av Rogfast-tunellen besluttet. Den vil innebære ferjefri forbindelse mellom våre to distrikter og er således ikke lenger en innvending mot sammenslåing.

Trond Sekkingstad er konstituert politimester i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt

Trond Sekkingstad er konstituert politimester i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt.

Samarbeider oftere med Østlandet og Sørlandet enn med Hordaland

Politiledelsen viser ellers til den kraftige folkeveksten i distriktet. Sammen med Haugaland og Sunnhordland dekker Rogaland politidistrikt et område som forventes å ha over en halv million innbyggere allerede i 2020.

Ledelsen i Rogaland politidistrikt mener at det de kaller grenseoverskridende kriminalitet gjør det mer naturlig å samarbeide med kolleger på Østlandet og Sørlandet enn med kolleger i Bergen.

– Vår erfaring er dermed at vi har hyppigere samarbeid med politidistriktene på Østlandet og Sørlandet, enn nordover til Hordaland, skriver Rogaland politidistrikt i sin høringsuttalelse.

– Vil splitte opp et naturlig beredskapsområde

– For oss vil regionsmodellen med ett stort distrikt på Vestlandet være den mest hensiktsmessige av de forslagene som nå er lagt fram.

Politiet etterforsker dødsfall i Austmannavegen i Haugesund

Politiet i Haugesund vil jerne inngå i en stor region sammen med resten av Vestlandet.

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

Ledelsen i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt er fullstendig på kollisjonskurs med kollegene sør for Boknafjorden. De foretrekker en storregion Vest, sammen med Hordaland og Sogn og Fjordane.

– Vårt distrikt har et naturlig nedslagsfelt både i Hordaland og Rogaland. En organisering hvor de to fylkene ikke tilhører samme politidistrikt vil føre til en grensedraging i dette området som vil splitte opp et naturlig beredskapsområde, heter det i høringsuttalelsen fra Haugaland og Sunnhordland politidistrikt.