Penger til planlegging av dobbeltspor mellom Sandnes og Egersund

Blandende reaksjoner i Rogaland på NTP-nyheter.

Jærbanen

Det er satt av penger til planlegging av dobbeltspor mellom Sandnes og Egersund.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Det er satt av penger i Nasjonal transportplan til planlegging av dobbeltspor på Jærbanen mellom Sandnes og Egersund – ikke til bygging.

Det skriver Stavanger Aftenblad.

Harald Minge

Harald Minge, administrerende direktør i Næringsforeningen.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

I formiddag la regjeringen frem deler av planene for NTP.

Harald Minge i Næringsforeningen i Stavanger-regionen, sier at planlegging var viktigst nå, men at han er skuffet over at det ikke er satt av penger til bygging – spesielt sett i lys av satsingen på jernbane på Østlandet.

– Men å komme videre med planleggingen var det viktigste i den neste fireårsperioden, så ikke byutviklingen blir satt på vent. Så må vi kjempe videre for å få planene realisert ved neste korsvei om fire år, sier han.

– Vi må gå sammen

Mons Skrettingland (H), varaordfører i Hå kommune er alt i alt fornøyd med det som ble lagt frem i dag.

– Jeg er glad for at det legges inn planleggingsmidler for strekningen Sandnes-Nærbø. Samtidig er jeg spørrende til at det ikke er skissert noen byggestart på det, sier han.

Mons Skrettingland

Mons Skrettingland (H), mener lokalpolitikerne må gå sammen.

Foto: Anders Fehn / NRK

Han mener lokalpolitikerne i fylket nå må gå sammen for å få strekningen Nærbø-Egersund opp og frem.

– Dette er et så viktig samferdselsprosjekt at nå må politikerne i Rogaland gå sammen på tvers av partiene og virkelig få dette frem, sier Skrettingland.

– Fantastiske nyheter

– Vi må få penger til planlegging før vi får penger til utbygging, sier Ane Mari Braut Nese (H), ordfører i Klepp.

Hun er svært fornøyd med det som ble lagt frem i dag.

– Det er fantastiske nyheter. Vi kunne ikke håpet på mer.

Ane Marit Braut Nese

Ane Mari Braut Nese (H) er strålende fornøyd med det som ble lagt frem i dag.

Foto: Anders Fehn / NRK

Hun forklarer at de var redde for å stå i en situasjon, der de ikke kunne bygge ut tettstedene langs Jærbanen i årene som kommer.

– Det er den situasjonen vi står i akkurat nå. Vi får innsigelser fra Jernbaneverket på alt vi planlegger langs Jærbanen, helt til det dobbeltsporet er planlagt. Så dette var viktig, sier Braut Nese.

– Uheldig for bompakken

Leder i samferdselsutvalget i fylket, Arne Bergsvåg (Sp), er ikke like begeistret.

Arne Bergsvåg

Leder i samferdselsutvalget i Rogaland, Arne Bergsvåg (Sp).

Foto: Anders Fehn / NRK

– Dobbeltspor til Nærbø ligger inne som en forutsetning for Bypakke Nord-Jæren. Nå er den skutt ut etter 2030 og det er skuffende. Vi hadde håpet at vi fikk fortgang i det i førsteomgang, sier han.

Hele planen legges frem i april. Han er klar på hva de forventer.

– Vi forventer en betydelig satsing på vedlikehold og mer til utbygging på fylkesveier. Så forventer vi at det gis klare signaler om oppstart på E134 over Haukeli, sier Bergsvåg.