Hopp til innhold

Pasienter utsatt for ulovlig bruk av tvang

Pasienter er holdt isolert på rom i nærmest et helt døgn, og blitt nekta å åpne døra mer enn en gang i timen. Dette har vært realiteten for flere pasienter ved Stavanger universitetssjukehus (SUS).

Stavanger Universitetssjukehus

Stavanger universitetssjukehus får flengende kritikk av fylkeslegen for sin ulovlige bruk av tvang på psykiatriske pasienter.

Foto: Marte Monsen Strandskog / Flickr/Stavanger Universitetssjukehus

– Stavanger universitetssjukehus har utsatt pasienter for ulovlig bruk av tvang, sier fylkeslege i Rogaland, Pål Iden.

Etter tilsyn ved to sengeposter ved psykiatrisk divisjon på sykehuset er det avdekka grove feil fra sykehusets side.

Høsten 2014 ble flere pasienter skjermet, etter vilkår som er strengere enn det psykisk helsevernlov gir adgang til.

Enkelte av dem har klaget på behandlingen de fikk i tiden de var innlagt på Stavanger universitetssjukehus. Men det er også historier der pårørende ber om mer tvang for pasienter på psykiatrisk avdeling.

Lovbrudd fra sykehuset

Rapporten etter Fylkesmannens undersøkelser er nå klar, og konklusjonen er tydelig: Sykehuset har brutt loven og hatt for strenge restriksjoner for flere pasienter.

– Å isolere pasienter er et tiltak som kan iverksettes når det er nødvendig, men dette skal brukes dersom pasienten er i akutt fare for seg selv eller omgivelsene, sier fylkeslegen.

– Isolasjon over lang tid er helt i strid med regelverket. Det er dette vi reagerer på, legger han til.

Pål Iden

Fylkeslege Pål Iden reagerer på flere tiltak som Stavanger universitetssjukehus har iverksatt overfor pasienter på psykiatrisk avdeling.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Disse punktene reagerer fylkeslegen på

Flere pasienter ved disse sengepostene er gitt lister med regler og restriksjoner. Flere av restriksjonene viste seg å være ulovlige:

  • Romskjerming der pasienten var alene på rommet nesten hele døgnet, der han måtte spise, røyke og sove. Pasienten fikk bare åpne døra en gang i timen.
  • Pasienten fikk ikke gå ut for å få frisk luft.
  • Pasienten fikk ikke ha tilgang til TV, bøker og blader.
  • Pasienten fikk bare bruke telefon en gang per dag (en på dagtid og en på kveldstid), og kunne da velge mellom advokat, prest eller fylkeslege.
  • Personalet lyttet mens pasienten snakket i telefonen.

Legger seg flate for kritikken

Helse Stavanger tar konklusjonen svært alvorlig.

– Vi beklager overfor de pasientene som ble underlagt de beskrevne vilkårslistene, og også overfor deres pårørende, heter det i en pressemelding fra sykehuset.

Sykehuset har allerede lagt om rutinene på dette området, og sikrer nå at praksis er i tråd med gjeldende lovverk og retningslinjer.

– Det er ledelsens ansvar å sikre at tjenester som ytes er forsvarlige, og at vedtakene følger faglige og juridiske krav, står det i pressemeldingen.

Helse Stavanger har nå iverksatt en strategisk plan for reduksjon av tvangsbruk, og foretaket vil fremover ha en enda tydeligere oppmerksomhet rettet mot bruk av tvang i det psykiske helsevernet.