Hopp til innhold
Stavanger Universitetssjukehus, SUS, har foreslått å legge ned åtte døgnsengeplasser ved Ryfylke DPS på Jørpeland i Strand kommune og flytte dei til Randaberg. Psykiatripasient og leiar av Brukarrådet ved Ryfylke DPS, Dag Lieungh protesterer, saman med kommunestyra i tre kommunar. Leiinga ved SUS opnar nå for forhandlingar om kva som skal skje med Ryfylke DPS

Opnar for forhandlingar

Bøn frå brukarane og krav frå politikarane i ytre Ryfylke, gir resultat. Leiinga ved Universitetssjukehuset opnar nå for å endre avgjerda om å leggje ned åtte døgnpsykiatriplassar i Strand kommune.