Hopp til innhold

Dette er de papirløse

Det kan være opp mot 18.000 mennesker som oppholder seg ulovlig i Norge.

Demonstrasjon for papirløse flyktninger

Det var mange som deltok under demonstrasjonen til støtte for papirløse flyktninger i Oslo sentrum.

Foto: Lien, Kyrre / Scanpix

Blant dem er det både menn og kvinner, barn, enslige og familier.

– Maria Amelie har gitt et navn og et ansikt til situasjonen for papirløse i Norge, sa generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty International Norge, mens Maria Amelie satt på Trandum i påvente av å bli sendt ut av landet.

Får hjelp av smuglernettverk

De papirløse er mennesker som oppholder seg i Norge uten lovlige oppholdspapirer. De har ikke oppholds- eller arbeidstillatelse, og de er ikke medlemmer i folketrygden.

Det er tidligere anslått at to tredeler av dem er personer som har fått avslag på asylsøknaden sin.

I en rapport fra Kirkens Bymisjon, «Papirløse migranter» ,kommer det frem at resten blant andre er mennesker som aldri har søkt asyl eller registrert seg hos norske myndigheter.

Kripos har ifølge rapporten oppgitt at 80-90 prosent av alle asylsøkere får hjelp av et smuglernettverk til å flykte og komme seg inn i land.

I gruppen papirløse kan det også være mennesker med «rot i papirene» som lever på gata og har mistet eller ikke fått informasjon om oppholdstillatelsen sin.

Noen av de papirløse kan ha hatt lovlig opphold, som for eksempel østeuropeere, men har mistet jobben de hadde og dermed også mistet oppholdet.

Blant papirløse finnes også kvinner som er utsatt for menneskehandel.

Nær 18.000 personer forsvunnet fra asylmottak

Organisasjonen Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) har anslått at mellom 5000 og 10.000 mennesker lever i skjul i Norge.

En rapport fra Statistisk sentralbyrå og FAFO som ble lagt frem i 2008, viste imidlertid til at det kunne være i overkant av 18.000 mennesker som oppholdt seg ulovlig i Norge. Utlendingsdirektoratet (UDI) har ikke nyere tall.

En stor andel av de papirløse oppholder seg trolig i Oslo-området.

Nye tall fra UDI viser at det i perioden 2005-2010 har vært totalt 17.769 personer som har forsvunnet fra norske asylmottak uten å oppgi ny adresse.

Antall forsvunnede fra norske asylmottak

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Totalt

2691

2215

1814

2280

3551

5218

Har senere kjent adresse

  937

1077

  956

1125

1319

1638

Fortsatt ukjent adresse

1754

1138

  858

1155

2232

3580

Flere beboere forlater mottak flere ganger, både per år og i flere år.

Av dem som har forsvunnet fra asylmottakene, var 1805 personer under 18 år.

Barn skal få helsehjelp

Tidligere hadde papirløse kun rett til øyeblikkelig helsehjelp i krisesituasjoner eller ved alvorlige sykdommer. For et knapt år siden gjorde regjeringen det klart at den ville utvide dette.

Justisminister Knut Storberget forklarte at regjeringen gikk inn for at papirløse barn skal få «tilnærmet like rettigheter som norske borgere». Det samme gjelder gravide uten lovlig opphold, og psykisk ustabile som utgjør en fare, skal få tilgang til psykiatrisk behandling.

8 millioner i skjul i EU

I Europa lever det flere millioner papirløse mennesker i skjul, viser tall fra rapporten til Kirkens Bymisjon:

  • I Sverige viser tall fra 2008 at det kan være rundt 30.000 papirløse
  • I Sveits mener organisasjoner antallet kan være 300.000
  • I Nederland er det over 100.000
  • Spania - med sin grense til Afrika - er et av landene med høyest antall papirløse. Det anslås å være fra 700.000 til 1,25 millioner mennesker

I EU-landene samlet er det trolig rundt 8 millioner papirløse. Tall fra Internasjonale Røde Kors og Røde Halvmåne i 2007 viser at det på verdensbasis finnes mellom 15 og 30 millioner papirløse mennesker som lever i skjul.

AKTUELT NÅ