Overlege: – Tiltalte sa han var djevelen i verden

Til tross for at den tiltalte 18-åringen er tvangsinnlagt, oppdaget sykehuset denne uken at han for tiden ikke går på psykosemedisiner fordi han selv dropper å ta dem.

Overflytting av drapssiktet

Dette bildet er tatt på Stavanger lufthavn i september i fjor. Da ble den tiltalte flyttet fra et ungdomsfengsel på Østlandet til Stavanger fengsel. I retten fortalte overlegen at han måtte flyttes, fordi han ikke fant seg til rette i ungdomsfengselet.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– 15. april konkluderte jeg med alvorlig sinnslidelse. I mai ble tilstanden bedre, men det var altfor mange usikkerhetsmomenter til at han kunne tilbakeføres til fengsel.

Det sier overlege Kristin Jørstad Fredriksen, som har vært med på den psykiatriske behandlingen av den tiltalte 18-åringen.

Hun møtte ham for første gang seks uker etter drapet.

«Drap er som å kjøre uten førerkort»

I det første møtet sier overlegen at tiltalte ga lite kontakt.

– Han smilte aldri og sa det han hadde gjort var galt. Men jeg oppfattet ikke at han var emosjonelt berørt over å ha drept. Han hadde ikke mange tanker, men mest bilder.

Sunniva Ødegård

Dette er det siste bildet som er tatt av Sunniva Ødegård (13). En selfie hun tok selv, kun timer før hun ble drept.

Foto: Privat

Siden det første møtet har de hatt 20 samtaler. Tre i fengselet og 17 på sykehuset.

I senere samtaler sier overlegen at tiltalte har smilt når han har fortalt om drapet. Han skal også ha fortalt at han ikke fortjener straff fordi han er et stort musikktalent.

– Det mener han dommeren vil forstå. Han sammenligner drapet med å kjøre bil uten førerkort, og synes det er rart at dette har fått så stor oppmerksomhet.

Gråt fordi han ikke fikk drive med musikk

I vitneboksen forteller overlegen om møtene i detalj. I samtalene er tiltalte ordfattig og svarer i korte setninger. Slik har tiltalte også fremstått i retten.

– I vår hadde han tanker om at han var djevelen i verden, og at drap ikke var så farlig.

I samtalene forteller 18-åringen hvordan djevelen ser ut. En person med spisse ører, med et ondskapsfullt smil.

Først i månedsskiftet mars/april hørte behandlerne tiltalte første gang gråte. Da ble han fratatt muligheten til skolegang og å drive med musikk.

– Da skjedde det noe spesielt: Han hulkegråt og syntes det var veldig urettferdig.

Overlegen har konkludert med at tiltalte har paranoid schizofreni. Symptomene var til stede seks uker etter drapet, og skal fortsatt være til stede åtte måneder senere.

Reagerte på at tiltalte sluttet med medisiner

I samtalene skal han ikke ha vist noe klart motiv for drapet, men vært mest styrt av affekt den dagen.

Trappa ved funnstedet

Denne trappen er ett av to åsted, ifølge politiet. Kriminal teknikerne fant blodspor i trappen. Sunniva Ødegård ble funnet på en sti, like ved trappen.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

Den tiltalte 18-åringen er for tiden tvangsinnlagt på sykehus.

NRK ble i forrige uke fortalt at han gikk på medisiner for sin psykose. Mandag denne uken oppdaget sykehuset at 18-åringen har sluttet med medisiner.

– Vi var ikke klar over det, før han fortalte det selv, sier overlegen.

Statsadvokat Nina Grande reagerte sterkt på opplysningene. Hun spurte om det var forsvarlig.

Det hadde ikke Jørstad Fredriksen noen gode svar på. Grunnen til at han sluttet med medisinene var redsel for å gå opp i vekt.

Brukte flere rusmidler

Da den tiltalte 18-åringen ble pågrepet, ble det tatt prøver av hans blod, hår og urin. Prøvene viser en konsentrasjon av MDMA (virkestoffet i ecstasy), MDA, morfin og THC som er det psykoaktive virkemiddelet i cannabisplanten.

«Kjære Sunniva»

Sunniva Ødegård ble drept 29. juli på Varhaug i fjor sommer. Kun 100 meter unna barndomshjemmet.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Hårprøver viser at tiltalte hadde et høyt inntak av cannabis i perioden like før hendelsen. Konsentrasjonene tilsier daglig bruk, fortalte overlege Gudrun Høiseth i retten.

Rusforskeren redegjorde for tiltaltes rusmiddelbruk og midlenes psykoseutløsende potensial før, under og etter drapshandlingen.

Men hun kunne ikke konkludere med hvorvidt påvirkningen av flere rusmidler kunne utløst en psykose hos ham.