Opplever at foreldrene har dårligere råd

Årets ungdomsundersøkelse viser at det er flere ungdommer i Rogaland som mener at foreldrene har mindre penger nå enn for tre år siden.

ungdomsundersøkelse

Skoleelev Kristian Kvalheim er ikke bekymret for å bli fattig.

Foto: Kjersti Hetland/NRK

– Jeg tror ikke du har så lyst til å snakke om at du har dårlig råd blant vennene dine. Fordi alle andre har såpass god råd, sier elev Kristian Kvalheim ved Sola videregående skole.

En skole i en kommune som de siste årene har toppet listen over velstående kommuner. Men dette er også kommunen som har opplevd raskest vekst i tallet på arbeidsledige.

– Mange blir satt ned i stilling eller mister jobben og tjener mindre. Og da er jo ungdommene redde for at foreldrene ikke tjener like mye og at de ikke kan bruke like mye penger, sier en annen av elevene til NRK.

Dårligere på alle livets arenaer

Årets ungdomsundersøkelse «Hør på meg!» viser også at det er flere ungdommer i Rogaland som føler at familien har mindre god råd enn det det var for tre år siden.

Undersøkelsen offentliggjøres i sin helhet senere i dag.

Det har på forhånd vært knyttet spenning til om nedgangen i næringslivet ville gi utslag på undersøkelsen.

– Nå vet vi ikke om det er det som gir dette utslaget, det må vi se nærmere på, men den første titten, og det eneste vi kan si helt sikkert, er at ungdommer fra 2013 til 2016 oppgir at de har mindre god råd, sier faglig ansvarlig for gjennomføringen av undersøkelsen i Rogaland, Sven Gustavson.

Få oppgir at de har dårlig råd

– Hvordan er det da for ungdommer som kommer fra familier med dårlig råd med tanke på at dette er et fylke der ganske mange egentlig har ganske god råd?

– Ja, det er mange som har veldig god råd, og det er alt i alt svært få som oppgir at de har dårlig råd. Men det gir veldig sterke utslag for dem som har dårlig råd. De har det generelt sett dårligere på alle livets arenaer, sier han.