Hopp til innhold

Denne skulen opprettar eit eige lånerom for klede

Fleire elevar enn før manglar vinterklede til aktivitetsdag og leirskule. Det vil ein barneskule i Sandefjord gjere noko med.

Marte Carlsen er skolesekretær ønsker å fylle kjellerrommet på Store Bergan skole med varme klær, slik at de som ikke har kan hente på lånerommet.

SAMLAR INN: Det er mykje vinterklede som ofte heng i skapa i private heimar som ikkje blir brukte. Nå vil Store Bergan skole gjerne ha dei.

Foto: Guro Hatlo / NRK

I kjellaren på Store Bergan skule i Sandefjord har Marte Carlsen rydda eit området som ho håpar skal komme mange elevar til nytte.

Her skal dei ikkje berre låne ut ski, stavar, skøyter og syklar. Carlsen vil nemleg ta det eit steg vidare.

Marte Carlsen, skolesekretær ved Store Bergan skole

Marte Carlsen er skolesekretær ved Store Bergan skole i Sandefjord. Ho såg eit behov for vinterklede som kan lånast ut til elevar, og nå står rommet klart til å bli fylt.

Foto: Guro Hatlo / NRK

– Vi hadde ein skidag på skulen og ein leirskule. Da fekk vi vite at nokre av elevane mangla klede som for eksempel utebukse, ull, vottar og lue.

Pleiar å gi bort klede

Som skulesekretær har Carlsen ansvar for attgløymd-kassene på skulen.

Der blir det ofte liggande igjen mykje klede som ingen saknar.

Dermed blei ideen om eit lånerom i kjellaren på skulen fødd.

Det er mye klær som glemmes igjen etter endt skole dag. Det som ikke er merket med navn havner ofte i kleskontainere. Fremover håper de at det havner i skolens kjeller.

Det er mykje klede som blir igjen gløymde etter enda skole dag. Det som ikkje er merkt med namn hamnar ofte i kleskonteinarar. Framover håpar dei at det hamnar i kjellaren på skolen.

Foto: Guro Hatlo / NRK

– Eg tenkte at da er det jo fint viss vi kan bruke noko av det vi allereie har. Da kan vi heller oppbevare det her, så vi kan hjelpe våre eigne elevar i staden.

Klede som ikkje er merkte pleiar dei å gi bort til loppemarknad eller kleskonteinarar, viss eigaren ikkje dukkar opp.

Det gjekk berre få dagar frå ideen kom, og til rommet stod klart.

Håpar på fulle hyller

Allereie er foreldre oppfordra til å levere det barna ikkje bruker lenger. Carlsen håpar på fulle hyller.

– Eg høyrer jo lærarane snakkar om at det stadig er fleire som har behov. Eg tenker klede er jo det viktigaste for at ein skal få ei fin og varm oppleving ute i snøen, og kanskje bli glad i vinter.

Det blir enklare å sette opp uteaktivitetar med godt samvit viss utlånsrommet blir fylt opp av varme klede, seier avdelingsleiar Hege Lydersen.

Hege Lydersen, avdelingsleder på Store Bergan skole

Hege Lydersen tenker det blir lettare å legge aktivitetsdagar til på planleggingskalenderen til skolen med eit utlånsrom i kjellaren.

Foto: Guro Hatlo / NRK

Mange foreldre pleier å låne frå kvarandre viss det har vore behov, men med eit lånerom blir varme klede meir tilgjengeleg for alle.

– Det er ikkje alle som tar motet til seg og spør andre om hjelp. Det er veldig fint å vite at ein har ein stad å gå til når vi treng å låne utstyr, seier Lydersen.

I tillegg er det eit miljøaspekt bak prosjektet òg, ifølge Carlsen.

– Eg er veldig glad i gjenbruk, og eg veit at det heng mykje klede heime hos folk som ikkje blir brukte. Ser jo det i min eigen heim når eg begynner å rydde, avsluttar Carlsen.

Mange klær blir gjenglemt på skolen, og noen ganger er de ikke merket med navn.

Mange klede blir attgløymt på skolen, og av og til er dei ikkje merka med namn.

Foto: Guro Hatlo / NRK

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark