Hopp til innhold

Barn dukker plutselig opp uten at skolen har fått beskjed

Ordføreren i Sarpsborg ber om hjelp til å integrere flyktninger som velger å flytte til kommunen.

Alvimhaugen barneskole i Sarpsborg.

På Alvimhaugen barneskole har over 70 prosent av elevene flerkulturell bakgrunn. Skolen er derfor svært opptatt av inkludering.

Foto: Julie Helene Günther / NRK

– Det var 16 elever da de begynte i fjerdeklasse. Så kom det noen tilflyttende gjennom året. Da de kom til sommerferien var de 20 elever, sier Nina Johannessen Tørholen.

Hun er rektor på Alvimhaugen barneskole i Sarpsborg. Her er det store utskiftninger av elever gjennom skoleåret.

– Da høsten kom og klassen skulle starte i femte klasse var elevtallet blitt 24, sier Tørholen.

Nina Johannessen Tørholen rektor på Alvimhaugen barneskole i Sarpsborg.

Rektor ved Alvimhaugen barneskole i Sarpsborg Nina Johannessen Tørholen.

Foto: Julie Helene Günther / NRK

Her er det helt vanlig at mange av elevene flytter bort. Samtidig kommer det nye barn til, av og til uten at skolen har fått beskjed om det.

– Plutselig står det foreldre og noen barn her, som har flyttet hit og bor her, beskriver rektoren.

Området er preget av blokkleiligheter og utleieboliger.

Det gjør at familier bor her en periode, og når de får muligheten til å etablere seg og skaffe seg noe større et annet sted, så gjør de det.

Les også Over 100.000 barn lever i familier med dårlig råd

Kvinne rydder i hyllene på Skattekammeret i Fredrikstad. Hun holder skisko i hånden. Bak henne står langrennski på rad og rekke.

Høy andel i vedvarende lavinntekt

For kommunen er hyppige skolebytter en utfordring. Det sier mangfoldsrådgiver Flemming Johnsen.

– Det er en utfordring vi har hatt over lang tid, sier han.

Over 70 prosent av elevene på Alvimhaugen skole har flerkulturell bakgrunn. Skolen er derfor svært opptatt av inkludering.

Alvimhaugen barneskole. På veggene står det "Velkommen" på ulike språk.

På veggene inne på skolen står det skrevet «Velkommen» på ulike språk.

Foto: Julie Helene Günther / NRK

Elevene får blant annet tilbud om gratis frokost. Rektoren erfarer at mange familier er gode til å skjule at de har dårlig råd.

– Mange sørger for at det som er synlig er på plass, men når det gjelder å fylle opp mat i kjøleskapet så kommer det kanskje litt lenger ned på prioriteringslista, sier Tørholen.

Sarpsborg er blant kommunene i landet med høyest andel barn som lever i vedvarende lavinntektsfamilier.

– En høy andel flyktninger er en faktor som spiller inn på tallene. For der ser vi også at utenforskapet er høyere enn i resten av befolkningen, sier ordfører i Sarpsborg Magnus Arnesen (H).

Fattigdom i Norge har i stort skiftet farge, sa nylig Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) til NRK.

– Veldig mange av de ungene som vokser opp i fattigdom i dag, gjør det i familier med innvandrerbakgrunn, sier Brenna.

Les også Arbeidsminister Brenna: – For få innvandrere i jobb

rEMFVEVLO8g

Mange flyktninger

Mange flyktninger som blir bosatt i Norge velger å flytte til kommuner på det sentrale Østlandet. Sarpsborg og Fredrikstad er populære kommuner for flyktninger å flytte til.

Men de som velger å flytte til disse byene har et langt lavere inntektsgrunnlag, sammenlignet med de som flytter til andre kommuner i landet.

– De kommer til Sarpsborg og flytter til utenforskap. Vi kan være såpass ærlige at det ikke er alt man har lært seg av språk. Integreringsjobben er ikke ferdig, sier ordfører Magnus Arnesen.

Magnus Arnesen ordfører Sarpsborg

Ordfører i Sarpsborg Magnus Arnesen (H) sier de trenger mer støtte for å hjelpe de som flytter til kommunen.

Foto: Privat

Kommunen har flere ganger ropt varsko om utfordringer de har med dette.

– Som kommuner så står vi litt på bar bakke når det gjelder å få noe ekstra hjelp, sier Arnesen.

Flest arbeidsledige

Østfold er også det fylket i landet med høyest arbeidsledighet.

Flest er uten jobb i Sarpsborg.

For mange sekundær tilflyttede flyktninger er det utfordrende å få jobb i østfoldbyen.

– De starter egentlig tilbake på «scratch» med tanke på å lære seg språket, for så å komme seg ut i jobb hos oss, sier ordføreren.

Les også Tar imot flest sekundærflyktninger i landet: – Flytter til arbeidsledighet i Sarpsborg

Østre bydel i Sarpsborg sentrum.

Ber om tiltak

Når en flyktning blir bosatt i en kommune i Norge, får kommunen et økonomisk tilskudd øremerket integrering. Tilskuddet følger personen i fem år.

Etter de fem årene får ikke kommunene noe ekstra tilskudd.

– Etter perioden for integreringstilskudd, skiller vi ikke mellom tidligere flyktninger og andre innbyggere i landet, skriver statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet Kjetil Vevle i en e-post.

Ordføreren i Sarpsborg mener det må andre ordninger på plass, som kan støtte de kommunene som mange flyktninger velger å flytte til.

Vi trenger at Stortinget og regjeringen anerkjenner at et integreringsløp pågår lenger enn fem år, sier Arnesen.

Departementet er klar over problemstillingene som flere av kommunene har med økt tilflytting.

– Samtidig er det slik at alle med lovlig opphold i Norge kan bo i og flytte til den kommunen de selv ønsker, i likhet med oss som er født og oppvokst i landet, skriver statssekretær Vevle.

Regjeringen vil i løpet av våren legge frem en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene.

– Der vil også kriteriet om flyktninger uten integreringstilskudd bli vurdert. Inntektssystemutvalget foreslo at det skulle legges økt vekt på dette kriteriet, skriver Vevle.

Les også Vil nekte flyktninger å bosette seg der de vil

Mohanad Abdelhay er sekundfærflyktning i Sarpsborg. Her sitter han i stuen sin med datteren på fanget.

Fokus på inkludering

På Alvimhaugen barneskole setter de pris på mangfoldet.

– Det jobbes for å forebygge rasisme og utenforskap. Den jobben ligger i ryggmargen hos de som jobber her. Man har et blikk for de som er sårbare, sier rektor Nina Johannessen Tørholen.

Lekeplassen på Alvimhaugen barneskole.

De ansatte på Alvimhaugen barneskole er opptatt av inkludering, sier rektoren.

Foto: Julie Helene Günther / NRK

De møter andre utfordringer enn andre skoler gjør.

– Vi vet at språkutvikling tar tid, sier hun.

– Jeg er bekymret for kommunens kapasitet til å gi et fullverdig tilbud til alle innbyggerne med den økonomiske fordelingsmodellen som er nå.