Hopp til innhold

Oljekrisen fører til flere familievoldssaker

Nedturen i olja har ført til økt press på mange familier i Rogaland, og flere har hatt behov for hjelp fra krisesenteret.

Monica Velde Viste

Det har blitt mange flere overnattingsdøgn ved krisesenteret i Stavanger. Dårlige økonomi og høy arbeidsledighet fører til at flere opplever vold og konflikter i hjemmet.

Foto: Ingvild Lygren / NRK

Krisesenteret i Stavanger har hatt det travlere enn vanlig det siste året. Tall fra første halvår i år viser at antall familievoldssaker har økt med 21 prosent sammenliknet med i fjor.

I første halvår i fjor var det 195 slike saker, i den samme perioden i år er tallet 256 saker.

Oljekrisen og økt arbeidsledighet ses på som en medvirkende årsak til økningen.

Monica Velde Viste

Ved krisesenteret i Stavanger var de forberedt på mange av utfordringene oljekrisen kunne forårsake, sier virksomhetsleder Monica Velde Viste.

Foto: Ingvild Lygren / NRK

– Noen har kanskje overlevd fordi de har vært fra hverandre i lengre perioder. De har kanskje vært offshore eller hatt mange reisedøgn, sier virksomhetssedler ved krisesenteret i Stavanger, Monica Velde Viste.

På utstyrslageret til krisesenteret finnes alt fra bleier til sjampo og nødmat. Alt en kan ha behov for dersom en for eksempel har rømt fra en voldelig ektemann og trenger beskyttelse.

Økonomiske problemer

Krisesenteret forventet at oljenedturen ville føre til flere overnattingsdøgn. At folk har dårligere økonomisk spillerom en av grunnene, mener Viste. Hun forteller at det er færre rumenere som oppsøker krisesenteret nå, og at disse er "erstattet" av kvinner (og menn) som tar kontakt i forbindelse med oljekrisen.

– Vi vet at vanskelige, økonomiske problemer kan gjøre ting verre. En kan ha hatt mulighet til å kjøpe seg fri fra ting som alle par krangler litt om. Husarbeid, en har gjerne hatt barnepasser og to biler, og plutselig må en snu på hver krone. Hvis en da har et vanskelig forhold i utgangspunktet blir det umulig å leve med for mange, sier Viste.

– Vi ser det samme i feriene også. Når folk må tilbringe veldig mye tid sammen, og de har konfliktfylte forhold, blir det veldig vanskelig.

Lavere terskel for hjelp

2015 var et rekordår for familievoldssaker i Sør-Vest politidistrikt med over 500 saker. Mye tyder på at 2016 blir et nytt rekordår.

Kjell Vignes

Politioverbetjent i Sør-Vest politidistrikt, Kjell Vignes håper fokuset på å få ned antall familievoldssaker fører til at flere tørr be om hjelp.

Foto: Ingvild Lygren / NRK

Politioverbetjent Kjell Vignes håper den kraftige økningen skyldes at terskelen for å be om hjelp har blitt lavere.

– Vi har hatt fokus på vold i nære relasjoner i over 10 år. Det i seg selv tenker jeg kan gjør at terskelen blir lavere.

I flere år har det vært et mål for politiet å få opp antall anmeldte familievoldssaker i håp om å få ned mørketallene.

– De siste årene har vi hatt rundt 50 fallende dommer hvert år. Når folk ser at det nytter å ta kontakt, vil det også bidra til å senke terskelen, sier Vignes.

Ikke råd til skilsmisse

Selv om Krisesenteret var forberedt på noen av utfordringene oljekrisen kunne forårsake, er det enkelte utfordringer de ikke hadde ventet.

– Vi har hatt mange som ikke har råd til å gå fra hverandre på grunn av situasjonen på boligmarkedet, sier Viste.

Mange føler seg fanget i et voldelig ekteskap, og ser ingen utvei.

– En må gjerne gå gjennom andre hjelpeinstanser, men det finnes løsninger. En skal ikke måtte bo med noen å være utsatt for vold.