NRK Meny
Normal

Oljeeventyret fyller 50 år i dag

I dag er det 50 år siden det aller første oljefunnet ble gjort på norsk sokkel. Det som begynte med en liten «skvett», skulle vise seg å bli et fantastisk oljeeventyr.

Ekofisk-feltet og Ekofisk-senteret

Ekofisk-feltet markerer starten på det norske oljeeventyret, sammen med det aller første oljefunnet på norsk sokkel, nemlig Balderfeltet.

Foto: Kjetil Alsvik / ConocoPhillips

– Det startet med et funn som var såpass lite at mange ikke ville lagt merke til det. Det var et barn som skulle vokse seg stort, sier oljehistoriker Bjørn Vidar Lerøen.

Det aller første oljefunnet på norsk sokkel ble gjort i 1967, etter at produksjonslisens nummer 001 gikk til amerikanske Esso Exploration Norway, 250 kilometer vest for Stavanger. Dette var relativt kort tid etter at de første utvinningstillatelsene ble tildelt.

– Det første funnet ble kalt Balder og ble gjort i Nordsjøen på riggen Ocean Traveler, men det skulle gå mange år før det virkelig ble noe. Balderfeltet ble ikke bygget ut før i 1999, sier Lerøen.

Han legger til at det derimot allerede i 1967 var et viktig spor og en bekreftelse på at det fantes noe der. Norges geologiske undersøkelse hadde nemlig i 1958 sagt at det ikke fantes noe som helst olje der Balderfeltet senere skulle vise seg å bli en suksess.

– Ekofisk var Norges månelanding

Da Balder ble funnet i 1967, kunne ikke den lille «skvetten» forsvare en selvstendig utvinning. Det var ikke før i 1969 at et betydelig funn ble gjort. Ekofisk skulle for alvor markere starten på et eventyr som forandret en hel nasjon.

– Balder var en beskjeden start, men Ekofisk var en ordentlig bekreftelse på at det fantes olje i norsk undergrunn og dette funnet var på en måte Norges månelanding, sier Lerøen.

Bjørn Vidar Lerøen

Oljehistoriker Bjørn Vidar Lerøen er i gang med en ny bok som oppsummerer de siste 50 årene av norsk oljehistorie.

Foto: NRK

Det prakket på seg, og i 1999 ble Balderfeltet bygget ut. Feltet er fortsatt i produksjon, og det legges stadig nye år til levetiden. Balderfeltet forventer å kunne produsere olje imellom 12 til 15 år til.

– Johan Sverdrup ble funnet i 2011 og er et av Norges største oljefelt. Oljehistorien de siste 50 årene viser bare at denne industrien, og geologien i undergrunnen vår, kan by på store overraskelser.

Skriver bok om oljeeventyret

Lerøen har skrevet flere bøker om oljerelaterte spørsmål, og inngikk i dag en avtale med Norsk olje og gass om å gi ut en bok som oppsummerer de første 50 årene av norsk oljehistorie.

– Olje og gass er tross alt vårt velferdsfundament, og det er viktig at vi forteller denne historien. Balder er, blant mye annet, noe vi kan være veldig stolte av, sier Lerøen.

Boken er forventet å gis ut av Norsk olje og gass om forlag på nyåret. Den skal ifølge Lerøen illustrere ett syn på historien om oljeeventyret.