Hopp til innhold

7500 nye høns må avlives: – Urovekkende

Mattilsynet frykter at utbruddet med fugleinfluensa på Jæren har spredd seg til en ny gård.

Vegen er sperra av ved garden der det nye utbrotet skal ha oppstått.

Mattilsynet mistenker nå et nytt utbrudd av fugleinfluensa like i nærheten av gården hvor utbruddet skjedde i forrige uke.

Foto: Emily Poole / NRK

  • Mattilsynet opplyste først til NRK at et nytt smitteutbrudd var bekreftet. Etter publisering presiserer de at endelige prøvesvar ennå ikke er mottatt, og at det derfor er snakk om en mistanke. De setter likevel inn de samme tiltakene de ville gjort dersom det var bekreftet utbrudd.

Mattilsynet fikk tirsdag morgen melding om at det var økt dødelighet blant høner hos naboen til gården hvor det i forrige uke ble påvist fugleinfluensa i Klepp kommune.

– Vi har båndlagt gården. Og vi jobber nå med å få ut vedtak til bonden på destruksjon, avliving og sanering av besetningen, sier Petterson til NRK.

Det er ifølge Petterson 7500 nye verpehøns som må destrueres.

– Det var urovekkende da vi fikk nyheten om det første utbruddet på torsdag, nå er det enda mer urovekkende, sier leder av Fjørfelaget i Rogaland Tone Steinsland.

Tone Steinsland

Tone Steinsland, leder av Fjørfelaget i Rogaland, mener det er urovekkende at det er funnet fugleinfluensa på en ny gård på Klepp.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

I forrige uke var det første gang det ble påvist fugleinfluensa i et komersielt fjørfehold i Norge.

Smitte i villfuglbestanden

Også da måtte 7500 verpehøns destrueres.

– Vi vet det er smitte i området i villfuglbestanden og vi jobber med smittesporing, sier Petterson.

Gårdene ligger like ved et naturreservat.

– Det er dette vi har fryktet. Heldigvis har Mattilsynet vært lynkjapt ute og båndlagt gården. sier Steinsland til NRK.

E24 kunne mandag fortelle om en annen av naboene til gården som fikk smitten i forrige uke, som måtte destruere 35.000 kyllinger.

Dette vil ifølge Petterson ikke bli aktuelt for flere av gårdene i området.

– Det er bare aktuelt der vi påviser smitte, sier hun.

Fredag innførte Mattilsynet strenge tiltak for å hindre spredning av fugleinfluensaen.

Lise Petterson, regiondirektør i Mattilsynet - region sør og vest.

Lise Petterson, regiondirektør i Mattilsynet, sier til NRK at de nå mistenker et nytt utbrudd av fugleinfluensa på Jæren.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

30 prosent av all egg- og kyllingproduksjon i landet foregår i Rogaland.

Dersom viruset sprer seg er den store frykten blant produsentene at enda flere anlegg må saneres.

Det vil i neste omgang kunne bety butikkhyller tomme for egg og kyllingkjøtt.

På ein av nabogardane blei i dag kyllingar sendt til slakteri. Bonden har fått dispensasjon frå restriksjona, etter at flokken har blitt inspisert.

På en av nabogårdene til utbruddet ble i dag 38.000 kyllinger sendt til slakteri. Bonde Kjell Hodne har fått dispensasjon fra de strenge krevene, etter at hønene har blitt inspiserte.

Foto: Kjell Hodne

Innført restriksjoner

Det ble blant annet opprettet en risikosone (3-kilometerssone) og en observasjonssone (10-kilometerssone) i området der smitten er påvist.

I disse sonene er det en rekke restriksjoner og bestemmelser for eiere av fjørfe og andre fugler i fangenskap.

Etter det nye utbruddet, vil Mattilsynet nå tegne opp nye risiko- og observasjonssonene.

– Det vil ikke ha de store konsekvensene for gårdene. De ligger nemlig tett sammen. Alle som er i de eksisterende sonene i dag, forblir der, forklarer Petterson.

Hun forklarer at de som trenger å utføre transport i henhold til fjørfe- eller eggproduksjon, søker på vanlig måte om tillatelse til dette til Mattilsynet.

I dette bygget måtte 7500 høns avlivast. Bilde er frå desinfiseringa.

Det var i dette huset det første utbruddet med fugleinfluensa ble påvist på torsdag. Nå har viruset spredd seg til nok et bruk.

Foto: ISS

Det er i tillegg innført portforbud i 15 kommuner i Rogaland.

– Denne smitten er veldig smittsom mellom fugler. Det er smitte i området. Det som er viktig for fjørfebøndene sine nå, er at man sikrer hønsehusene sine. At disse er tette og at man ikke tar inn folk som ikke trenger å være der, sier Petterson.

Margrethe Brantsæter er daglig leder i Norsk Fjørfelag, sa til NRK mandag at dette er en ny og ukjent situasjon for alle i næringen.

– Disse risiko- og observasjonssonene blir ekstra ivaretatt av det lokale Mattilsynet. Vi må sørge for at denne smitten ikke sprer seg. Nå er det håndterbart. Sprer viruset seg, er det verre, sa Brantsæter til NRK mandag.

Mattilsynets risikokart

Dette er risikokartet som Mattilsynet lagde på fredag. De som driver innenfor sonen er pålagt strenge restriksjoner.

Foto: Mattilsynet

Rammer rundt 100 bønder

Til nå er rundt 100 fjørfebønder i disse to sonene berørt av dette. 17 i risikosonen på 3 kilometer, og litt over 80 i observasjonssonen.

Så sent som i november i fjor ble det også påvist fugleinfluensa i Rogaland. Da måtte blant annet flere fugler avlives i Nærbø fuglepark.

Skrekkscenarioet var den gang at det kommersielle fjørfeholdet skulle bli bli rammet. Og det er det mye av i Rogaland.

30 prosent av all egg- og kyllingproduksjon i landet foregår nemlig her.

Det er svært liten sannsynlighet for at viruset er farlig for mennesker.

Flere nyheter fra Rogaland