Hopp til innhold

Mattilsynet innfører strenge tiltak etter funn av fugleinfluensa

Mattilsynet innfører flere restriksjoner i Rogaland etter funn av fugleinfluensa i et kommersielt fjørfehold for første gang i Norge.

Verpeegg

Mattilsynet iverksetter strenge og inngripende tiltak etter funn av fugleinfluensa i et kommersielt fjørfehold tidligere denne uken.

Foto: Anna Sørmarken Vestly / NRK

– Nå er det viktig at alle som driver med fjørfe i dette området setter seg grundig inn i hvilke regler som gjelder. Dette er inngripende tiltak, men de er helt avgjørende for å hindre videre smitte, sier Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet i en pressemelding.

7500 høns ble avlivet etter at det onsdag ble påvist fugleinfluensa i et kommersielt fjørfehold for første gang i Norge.

Mattilsynet har nå satt i gang flere tiltak. Blant annet har de innført portforbud for fuglebesetningen i 15 kommuner sør i Rogaland.

– Dette er en veldig alvorlig situasjon for fjørfeproduksjonen i Rogaland, og potensielt for resten av landet. Fugleinfluensa fører som regel til alvorlig sykdom og død hos smitta fugler, sa Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet torsdag.

Setter inn tiltak – flere kan komme

Nå kommer de altså med mer inngripende tiltak.

Fredag ettermiddag ble det opprettet en risikosone (3-kilometerssone) og en observasjonssone (10-kilometerssone) i området der smitten er påvist.

I disse sonene er det nå en rekke restriksjoner og bestemmelser for eiere av fjørfe og andre fugler i fangenskap.

Mattilsynets risikokart

Mattilsynet har innført en risikosone (rød farge) og en observasjonssone (blå farge) i området der smitten er påvist. I disse sonene er det nå en rekke restriksjoner og bestemmelser for eiere av fjørfe og andre fugler i fangenskap.

Foto: Mattilsynet

Mattilsynet samarbeider med Veterinærinstituttet, Folkehelseinstituttet, Landbruksdirektoratet, en samlet næring og en rekke andre aktører.

– I løpet av dagen har vi fått bedre oversikt over situasjonen, men vurderer fortløpende hvilke tiltak som er nødvendig. Ytterligere tiltak kan komme på kort varsel, sier Godal ifølge pressemeldingen.

Fredag ettermiddag bekreftet Veterinærinstituttet at det var påvist fugleinfluensa på en stokkand felt ved jakt ved Friestad, Klepp i Rogaland. Den ble skutt for 12-13 dager siden.

Liten smitterisiko for mennesker

Veterinærinstituttet har stadfestet at fugleinfluensaviruset er av undertypen H5N1. Risiko for smitte til mennesker vurderes som svært lav.

Prøven ble tatt 31. oktober som ledd i den aktive overvåkingen av fugleinfluensa hos villfugl.

Fugleinfluensa i Nærbø fuglepark

I november i fjor måtte flere fugler avlives etter at det ble påvist fugleinfluensa flere steder på Jæren. Blant annet i Nærbø fuglepark.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

Påvist i fjor

Så sent som i november i fjor ble det også påvist fugleinfluensa i Rogaland. Da måtte blant annet flere fugler avlives i Nærbø fuglepark.

Skrekkscenarioet var den gang at det kommersielle fjørfeholdet skulle bli bli rammet. Og det er det mye av i Rogaland.

30 prosent av all egg- og kyllingproduksjon i landet foregår nemlig her.

Nå har det altså skjedd.