Hopp til innhold

Nytt tilfelle av fugleinfluensa på Jæren, frykt blant fjørfebønder

I løpet av en uke er det funnet tre tilfeller av fugleinfluensa på Jæren. Mattilsynet tror enda flere fugler er smittet.

Tone Steinsland, daglig leder i Steinsland Rugeri

Leder i Rogaland Fjørfelag, Tone Steinsland, frykter at fugleinfluensa skal ramme fjørfebesetninger på Jæren.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Det vil være katastrofalt å få fugleinfluensa inn i en fjørfebesetning, sier leder i Rogaland Fjørfelag, Tone Steinsland.

En slik sykdom inn i fjøset vil føre til nedslakting og båndlegging.

Hun mener funnet av en tredje syk fugl viser det de frykter, at det er mye smitte i villfugler på Jæren nå.

Den siste uka er der oppdaget fugleinfluensa på to ville kortnebbgås. Nå må fjørfe holdes innendørs fra Rogaland til svenskegrensen.

Ifølge Mattilsynet er det påvist samme type fugleinfluensa på alle de tre fuglene.

Ole Hermann Tronerud, veterinær og seniorrådgiver i Mattilsynet

Ole Hermann Tronerud, veterinær og seniorrådgiver i Mattilsynet

Foto: Kalle Turkerud / NRK

– Jeg er ikke overrasket over at det dukker opp flere fugler med denne sykdommen når den først er kommet til de ville fuglene, sier seniorrådgiver Ole Hermann Tronerud i Mattilsynet.

Smitter ikke til mennesker

Nærbøparken kalles populært fugleparken, og er åpen for ville fugler sammen med de tamme som holder til der.

Parken er nå stengt for publikum, men dette er ikke fordi det er farlig for mennesker å oppholde seg der, men for å gi ro til fuglene.

Hermund Haugland, leder for teknisk drift i Hå

Hermund Haugland, leder for teknisk drift i Hå

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Vi oppdaget den døde fuglen mandag og sendte den inn til Mattilsynet, sier leder for teknisk drift i Hå, Hermund Haugland.

Han sier det er flere syke fugler i parken, og ti døde per i dag. Det er sendt inn prøver av disse, men det er ikke klart når svarene kommer.

Stor frykt blant fjørfebønder

Ifølge Steinsland girer alle som driver med kommersielt fjørfehold opp, og følger alt av smittevern til punkt og prikke.

Det betyr smittesluser med nye klær og sko før de går inn i fjøset. I tillegg til håndvask og desinfisering, vil mange også innføre fotbad med desinfeksjon. Hvor mange som kommer inn i fjøset, begrenses.

– Vi oppfordrer alle som har hobbyhold, enten det er en eller ti høner i hagen, om å ta det på høyeste alvor, og følge det portforbudet som Mattilsynet har innført.

Trøsten er at erfaringer fra Europa viser at det er mulig å holde sykdommen ute fra fjøsene med strenge smitteverntiltak.

Kan ikke hindre smitte ute

Mattilsynet klarer ikke å hindre at smitte brer seg blant villfugler.

– Vi kan håpe at dette er streiffugler som er syke, og at det ikke er et utbrudd som får etablert seg slik vi har sett en del tilfeller av i utlandet.

Det er ikke klart hvor smitten kommer fra, men en teori er at kortnebbgjessene har kommet flyvende fra Europa med smitten.

–Derfor er det viktig å ikke jage opp fuglene slik at de forflytter seg mye. Dermed kan kanskje syke fugler holde seg i ro, og dø der de er uten å spre smitten for mye.

NRK anbefaler