NRK Meny
Normal

Innholdet i denne flasken skal gjøre verden mer miljøvennlig

Multimar AS i Haugesund mener de har funnet opp et nytt supermiddel som kan hjelpe både oppdrettsnæringen og rederier med å bli langt mer miljøvennlige. Nå søker selskapet om verdenspatent på oppfinnelsen.

Rune Andrè Fielding Falch

Gründer Rune André Fielding Falch mener Martic kan gi en stor miljøgevinst gjennom redusert drivstofforbruk og mindre utslipp av kobber.

Foto: Gisle Jørgensen

På en hemmelig adresse i Haugesund har Multimar AS utviklet et produkt de mener kan gjøre verden mer miljøvennlig. Enkelt forklart har Multimar gjort rekeskall om til en flytende, giftfri, væske de har kalt Martic.

– Jeg har klokkertro på dette produktet etter å ha jobbet i 20 år med utvikling og sett hva det kan få til, sier gründer Rune André Fielding Falch. Multimar hadde verdenspatent på Martic på begynnelsen av 2000-tallet, men selskapet ble insolvent. I fjor startet gründerne opp igjen med nye samarbeidspartnere.

– Vi håper å få den nye patentsøknaden godkjent innen ett år, sier Fielding Falch.

Skip og fiskeoppdrett

Martic forhindrer begroing på skip og andre undervannsinstallasjoner. Multimar har derfor konsentrert seg om to bruksområder for Martic, som et tillegg til bunnstoff på skip og båter og som impregnering av oppdrettsnøter. Begroing på skip får konsekvenser både for miljøet og lønnsomheten til rederiene.

Martic blandes inn i bunnstoff.

Martic blandes inn i bunnstoffet og påføres skip på samme måte som før.

Foto: Gisle Jørgensen

– Når skipene får groe på seg øker drivstofforbruket kraftig. Ved å forhindre begroing blir det brukt mindre drivstoff, og det gjør Martic både miljøvennlig og lønnsomt, sier Fielding Falch.

I tillegg fører begroing til at ulike arter forflytter seg til farvann de ikke hører hjemme i.

Kan fjerne kobber

Begroing av oppdrettsnøter er et stort problem for oppdrettsnæringen og i dag er bruk av giftstoffet kobber den foretrukne løsningen.

– Kobber er et tungmetall som vi ikke blir kvitt når det først kommer ut i miljøet. Hvert år bruker oppdrettsnæringen i Norge over ett tusen tonn kobber i antibegroingsmiddel, sier seniorforsker Bjørn Einar Grøsvik ved Havforskningsinstituttet.

Bjørn Einar Grøsvik, seniorforskar

Seniorforsker Bjørn Einar Grøsvik ved Havforskningsinstituttet sier kobber er et stort miljøproblem for oppdrettsnæringen.

Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Oppdrettsanlegg må stenges ned eller flyttes dersom det oppdages for mye kobber på havbunnen under. Martic er giftfritt og kan redusere eller fjerne bruken av kobber, mener Multimar.

– Dette er svært positivt og spennende, og noe som bør testes ut for å finne ut om det er et alternativ til kobberbehandling, sier Grøsvik.

Ifølge Multimar viser tester at begroingen blir kraftig redusert.

Flere bruksområder

Multimar har gjort en rekke andre tester med produktet, og har funnet flere bruksområder som det nå skal testes ut på.

– Både brannsikkerhet, maling og impregnering av trevirke er områder vi mener dette produktet kan brukes på, sier Fielding Falch.

Multimar mener Martic har en rekke bruksområder, både under vann og til lands.

Multimar jobber også med å utvikle produktet til andre bruksområder.

Derfor jobber selskapet nå med å få inn investorer som kan hjelpe Multimar med å vokse. Men selve hemmeligheten bak Martic er ikke til salgs.

– Formelen er like hemmelig som oppskriften på Coca-Cola og befinner seg i hodet til meg og medgründer Mikal Mikalsen, smiler Fielding Falch.