Nye studentar får kremtomt i sentrum

På rekordraske sju månadar har Studentsamskipnaden Stord/Haugesund bygd over 70 studentbustadar midt i Haugesund sentrum. Håpet er at dei nye bustadane og andre byggeprosjekt i same kvartal skal gejra bykjernen meir attraktiv.

På rekordraske sju månadar har Studentsamskipnaden bygd over 70 studentbustadar midt i Haugesund sentrum. Håpet er at dei nye bustadane og andre byggeprosjekt i same kvartal skal gejra bykjerna meir attraktiv.

SJÅ REPORTASJEN: Her står over 70 splitter nye studenthyblar klare for studentane.

Til helga flyttar 91 studentar inn i splitter nye studentbustader i Sørhauggata – midt i Haugesund sentrum.

Heidi Aarøe Moe

GLER SEG: Heidi Aarøe Moe er direktør i Studentsamskipnaden Stord/Haugesund.

Foto: Thomas Halleland / NRK

– Her har dei nærleik til Høgskulen og alle aktivitetar i byen, og veldig gode kollektivtilbod rett utanfor. Her har dei alt. Dei får leva og bu midt i byen og det er berre 400 meter til HSH. Det er heilt genialt, seier Heidi Aarøe Moe, direktør Studentsamskipnaden Stord/Haugesund.

Parkeringshuset skal vekk

Ordførar Petter Steen gler seg over det som skjer i Sørhauggata. I tillegg til nye studentbustader, skal Helsehuset like ved stå ferdig i oktober med blant anna privat sjukehus og omsorgsbustader. Neste skritt i dette kvartalet er å selga parkingshuset til eigedomsutviklarar.

Katolikken Petter Steen

ORDFØRAR I HAUGESUND: Petter Steen (H).

Foto: Rosa Iren Villalobos / NRK

– Me får dei unge, me får dei eldre og me får kompetansearbeidsplassar. Parkeringshuset på den andre sida av gata var riktig byutvikling på 80-talet, men det er det ikkje i dag. Eg ser fram til at når det nye parkeringshuset under Gryta står ferdig, at vårt parkeringsselskap kan selja dette og få bygd noko der som støttar opp under sentrum.

– Dette er rett byutvikling

Steen meiner dei tre ulike prosjekta samla sett er eit døme på det han kallar potent byutvikling.

– Det blir ein trivelegare by og det blir ein meir attraktiv by. Me tek menneska tilbake inn i byen, både for å handla, jobba og, oppover i etasjane, for å bu. Det er slik me må tenkja urban byutvikling i ein mellomstor norsk by som Haugesund, seier ordføraren.