– Leieprisene gjør det tøft for studentene

Studentsamskipnadene og studentene i Stavanger og Haugesund er skuffet over Kunnskapsdepartementets tildeling av tilskudd til studentboliger.

Veggkunst på SiS' studentboliger på Ullandhaug

Studentsamskipnadene og studentene i Stavanger og Haugesund er skuffet over Kunnskapsdepartementets tildeling av tilskudd til studentboliger.

Foto: Marthe Kindervaag / NRK

– Bjergsted er et prosjekt der vi starter bygging nå. Dermed burde departementet sett at det burde prioriteres.

Administrerende direktør Ellinor Svela i studentsamskipnaden i Stavanger er skuffet over at Kunnskapsdepartementet ikke bevilger tilskudd til fullfinansiering av de 227 studentboligene som skal stå ferdige i Bjergsted til semesterstart i 2015.

Når disse studentboligene likevel vil stå ferdig som planlagt skyldes dette vertskommunene.

– Vi har nok Norges beste vertskommuner, Stavanger, Sandnes og Sola. Stavanger kommune har sagt at de skal forskuttere det som departementet eventuelt ikke bevilger i denne runden, sier Svela.

Landets høyeste leiepriser

Studentsamskipnaden i Stavanger søkte om tilskudd til 586 studentboliger, men fikk bevilget tilskudd bare til 93 boliger.

– Med det presset vi har på boligmarkedet i Stavanger-regionen, er vi skuffet over å ikke få mer i tilskudd. 93 studentboliger er en liten andel, men hver bolig hjelper, sier leder av Velferdstinget i Stavanger Caroline Seim Midtlien.

Totalt har Stavanger-regionen 1538 sengeplasser for studenter. Det tilsvarer per 1.1.2013 en dekningsgrad på 13,8 %. Leieprisnivået i Stavanger er på landstoppen, ifølge statistikk fra SSB.

Studenter i Stavanger

Velferdstinget for studenter i Stavanger mener leieprisene i det private markedet gjør det tøft for studenter i Stavanger.

Foto: Arild Eskeland / NRK

– Det er tydelig at behovet for studentboliger er stort, og at det er tøft for studentene med de leieprisene som er på det private markedet, sier Midtlien.

Lederen av Velferdstinget peker på at det mangler tilskudd til 123 sengeplasser i Bjergsted, som er nødvendig for ferdigstillelse av prosjektet.

– Vi setter spørsmålstegn ved at Kunnskapsdepartementet ikke gir oss alle tilskuddene vi trenger til Bjergsted, men gir tilskudd til prosjekter som ikke skal bygges i år, sier Midtlien.

Forsinkelse i Haugesund

Studentboliger i Haugesund

Slik ser Studentsamskipnaden ved HSH sine planer ut.

Foto: Studentsamskipnaden HSH
Studentboliger

Det mangler boliger til studentene også ved Høgskolen Stord/Haugesund. Bildet viser en studenthybel på Rommetveit på Stord.

– Vi får finansiert to tredeler av de studentboligene vi har planlagt. Det betyr at vi må se oss om etter andre finansieringsmuligheter for den siste tredelen.

Det sier Heidi Aarøe Moe som er administrerende direktør for Studentsamskipnaden Stord/Haugesund til NRK.

Det er planlagt at 75 studentboliger i Haugesund skulle stå ferdig til semesterstart i 2015, og Studentsamskipnaden søkte om tilskudd til alle disse boligene. Kunnskapsdepartementet har imidlertid bare tildelt finansiering til 50 studentboliger.

– Vi skulle sendt ut anbud nå dersom vi hadde fått full finansiering. Nå blir det urealistisk å tro at studentboligene kan stå ferdig neste år, sier Aarøe Moe.

Den administrerende direktøren i Studentsamskipnaden håper det blir mulig å få studentboligene i Haugesund klare til semesterstart i 2016.