Utbyggingen bidrar til å opprettholde oljeproduksjonen på norsk sokkel

Olje- og energidepartementet godkjente i dag utbyggingsplanen for Oseberg Vestflanken 2. – Et pionerprosjekt med straategisk betydning, mener Statoil.

Oseberg vestflanken 2
Foto: Illustrasjon: Statoil

– Utbyggingsprosjektet gir velkommen aktivitet og muligheter for leverandører med ledig kapasitet. Slik situasjonen er i næringen er det svært gledelig at utbygging av Oseberg Vestflanken 2 starter nå, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

Les også: Skal investere for 8,2 milliarder på Oseberg-feltet

Oseberg-feltet har vært i produksjon siden 1988 og ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, om lag 130 kilometer vest for Bergen. Oseberg Vestflanken 2 ligger ni kilometer fra Oseberg-feltsenter og representerer andre fase av utbyggingen av den vestlige delen av feltet.

Tord Lien

Olje- og energiminister Tord Lien (FrP) mener det er vsvært gledelig at utbygging av Oseberg Vestflanken 2 starter nå.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Pionerprosjekt

– Oseberg Vestflanken 2 er et pionérprosjekt med strategisk betydning, sier Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil.

Ifølge en pressemelding fra Statoil er prosjektet er en pilot som andre operatører, myndigheter og Statoils øvrige prosjektportefølje allerede nå henter læring fra. Konseptet er nytt i Norge, men vanlig på dansk og nederlandsk sokkel.

– Vi legger vekt på at dette nye konseptet skal videreføre det høye sikkerhetsnivået vi har på installasjonene på norsk sokkel, sier Rød.

Den valgte utbyggingsløsningen for Oseberg Vestflanken 2 er en bunnfast, ubemannet brønnhodeplattform. Plattformen vil verken ha prosessutstyr, boligkvarter, boreanlegg eller helikopterdekk.

Koster åtte milliarder kroner

Utvinnbare reserver omfattet av utbyggingen er anslått til 9,8 millioner standard kubikkmeter (Sm3) olje og 7,8 milliarder Sm3 gass. Forventede investeringer knyttet til utbyggingen er 8,2 milliarder 2015-kroner. Planlagt produksjonsstart er i andre kvartal 2018.

– Den nye utbyggingen på Osebergfeltet er svært lønnsom og robust. Den valgte utbyggingsløsningen er ny i Norge og kan brukes også på andre felt. Det lover godt for framtidig aktivitet og verdiskaping, sier Lien.

Opprettholder produksjon

Ifølge Statoil vil prosjektet bidra til forlenget levetid for Oseberg-feltet og er et viktig bidrag til Statoils mål om å opprettholde produksjonen på norsk sokkel på dagens nivå til 2030 og videre.

Oseberg Vestflanken 2 er den første av tre planlagte faser for utvikling av de resterende reservene i Oseberg-området.

– I bunn ligger en felles optimisme hos partnerne for Oseberg-området fremover, sier Gunnar Nakken, områdedirektør i Drift Vest.